– pielęgniarstwo

Studenci pielęgniarstwa II stopnia wzięli czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „ Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”.  Panie PatrycjaTobis, Agnieszka Mykietyszyn,  Małgorzata Winiarska oraz Wioletta Grochowina przygotowały poster „Propozycja algorytmu porady pielęgniarskiej dla pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej”.

Przygotowany przez studentki pielęgniarstwa algorytm postępowania wpisuje się w  nowy …

Nasi studenci dzielą się wiedzą o tym, jak dbać o zdrowie. Zgodnie z przyjętą deklaracją, studenci pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie, w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, rozpoczęli cykl spotkań z klasą o profilu prozdrowotnym z Zespołu Szkół  im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie.

Pierwsze zajęcia, na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, poprowadziła studentka …

Instytut medyczny

Informujemy, że wstępny plan zajęć dla pierwszego roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku PIELĘGNIARSTWO umieszczony jest na stronie Instytu Medycznego w zakładce PLANY ZAJĘĆ – pielęgniarstwo- studia II stopnia.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Dyrektora Instytutu Medycznego  tel. 578 572 577. Ostateczny plan zostanie umieszczony  na stronie Uczelni w ciągu ok. 2 tygodni

Ruszyła szósta edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii. Nabór wniosków poprzez platformę zgłoszeniową będzie trwał do 01 listopada 2021.   Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to wyjątkowe stypendium, skierowane do wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w zawodzie oraz do studentek i studentów pielęgniarstwa.

Międzynarodowa nagroda pod patronatem Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji Sylwii w 2021 roku będzie poświęcona najlepszym pomysłom na poprawę opieki nad pacjentami, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla osób starszych lub cierpiących na demencję. Nagrodzone zostaną działania już wdrożone lub pomysły, które dopiero będą zrealizowane. Nagrodą w konkursie jest stypendium w wysokości 25 000 zł oraz staż.
Nagroda została ustanowiona 23 grudnia 2013 r. przez organizację Swedish Care International jako prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii z okazji urodzin.  Laureat odbiera Nagrodę z rąk Królowej podczas uroczystej gali w Sztokholmie. W czasie spotkania zwycięzcy ze wszystkich krajów wygłaszają przemówienie na temat swojego pomysłu.

Read more 6 EDYCJA NAGRODY PIELĘGNIARSKIEJ

Back to top