– pielęgniarstwo

Przyszłe pielęgniarki, kształcące się w PWSZ w Głogowie mają doskonałe warunki do nauki zawodu. W uczelni  zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci pielęgniarstwa przygotowują się do zawodu w kontrolowanych warunkach.

Uroczyste otwarcie Centrum odbyło się z udziałem gości, wśród których byli m.in.: wicestarosta Głogowski – Jeremi Hołownia, zastępca Prezydenta Miasta Głogowa – Wojciech Borecki, przewodnicząca Rady Uczelni – Arleta Chorąży, członek Rady Uczelni dr inż. Sławomir Chmielewski, a także mgr Mariola Łodzińska – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mgr Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także partnerzy uczelni w kształceniu pielęgniarek:  Edward Schmidt – Prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego, Marek Bestrzyński – Wiceprezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego, Marek Ścieszka – Wiceprezes Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz liczne grono pielęgniarek z zaprzyjaźnionych placówek.

MCSM powstało w ramach projektu „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”

Read more Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej oficjalnie otwarte!

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyło się uroczyste czepkowanie tegorocznych Absolwentek studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Czepkowanie, to symboliczne przyjęcie do zawodowego grona.

„Dzisiejsza uroczystość otwiera nową kartę historii naszej uczelni, daje początek nowej tradycji. (…) Pierwsi absolwenci kierunku pielęgniarstwo opuścili mury naszej uczelni w 2020 roku. Niestety, z powodu pandemii COVID-19 nie mogliśmy przygotować uroczystości czepkowania. Podobnie było także w 2021 roku. Cieszę się, że w tym roku nic nie stanęło nam na przeszkodzie i możemy tradycji uczynić zadość” – powiedziała w swoim wystąpieniu JM Rektor dr Katarzyna Rusak. Pani Rektor podziękowała wszystkim, którzy tworzyli od podstaw kierunek Pielęgniarstwo i zwróciła się do Absolwentek: „Gratuluję Wam siły i wytrwałości, ale też pokory, bo tylko człowiek, który ma w sobie pokorę może się czegoś nauczyć. A Wy nauczyliście się tak wiele. Jesteśmy z Was bardzo dumni. (…) Wybrałyście piękny zawód, bo przecież nie ma nic piękniejszego niż dawanie siebie innym. Życzę Wam powodzenia, satysfakcji z wykonywania zawodu i życzliwości innych ludzi”.

Po wysłuchaniu wykładu pt. „Pielęgniarstwo polskie w obliczu wyzwań współczesnego świata” Pani mgr Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor rozpoczęła ceremoniał czepkowania. Na początek przybliżyła znaczenie symboli pielęgniarskich i złożyła życzenia Absolwentkom.

Read more Pierwsze czepkowanie w PWSZ w Głogowie!

Tło PWSZ z logotypami instytutów

Trzy studentki I roku kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie uczestniczyły czynnie w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie” organizowanej przez Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Udział w tak ważnym wydarzeniu pozwolił na pogłębianie …

Wiele ciepłych słów oraz życzeń popłynęło w stronę wszystkich pielęgniarek i położnych podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej w PWSZ w Głogowie. Studenci Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ zorganizowali uroczyste spotkanie, podczas którego studentki: Zuzanna Przybylska oraz Amelia Żachowska wygłosiły swoje wystąpienia zatytułowane: „Florence Nightingale – ikona pielęgniarstwa” oraz „Symbole i …

Back to top