– Osoby z niepełnosprawnością

Zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym, który odbędzie się w środę 4 maja 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00, na platformie Zoom. Wykład organizowany jest przez Fundację Science Watch Polska.
Program:

1. Bariery wpływające na wykluczenie studentów z niepełnosprawnościami w procesie komunikowania się.
2. Wykorzystanie komunikacji cyfrowej w przełamywaniu barier.
3. Kluczowe elementy w przygotowaniu materiałów dydaktycznych …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty z zakresu symulacji medycznych dla studentek i studentów uczelni w ramach projektu pn: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Głogowie” (nr POWR.05.03.00-00-0021/19), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla …

Back to top