– Osoby z niepełnosprawnością

Miło mi poinformować, iż w tym roku kontynuujemy współpracę i już rozpoczęte zostały konsultacje z psycholog – mgr Kariną Pilch. Spotkania organizowane są w trybie stacjonarnym oraz online.

Poniżej wykaz spotkań w grudniu – platforma Classroom, zajęcia: Wsparcie psychologiczne:

7 grudnia – 12.00-14.00

8 grudnia – 17.00-19.00

10 grudnia – 12.00-14.00

15 grudnia – 17.00-19.00

17 grudnia – 14.00-16.00

Wykład Jak rozmawiać …

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

Studenci wezmą udział w badaniu standaryzowanym testem pn. „Narzędzie do Badania Kompetencji NBK”. Wszyscy otrzymają informację w postaci raportu na temat poziomu kluczowych kompetencji, wymaganych do wykonywania pracy na wybranym lub zgodnym z wyuczonym zawodem stanowisku pracy.
Uczestnicy o kluczowych kompetencjach na poziomie niezbędnym do wykonywania pracy otrzymają dodatkowe potwierdzenie …

Jesteś studentem? Warto więc wiedzieć z jakich form pomocy finansowej możesz skorzystać. A możliwości jest wiele.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania. Broszura …

Klub IKSON Głogów jest jedynym stowarzyszeniem sportowym  w Głogowie, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą czynnie uprawiać sport. Jego dyscypliną jest paraolimpijska boccia – sport adoptowany wywodzący się od francuskich buli. Klub działa w Głogowie nieformalnie już od 2013 roku. Od blisko trzech lat Klub jest zarejestrowanym Stowarzyszeniem. Jest aktywnym członkiem Polskiego Związku. Od kilku …

Back to top