– automatyka i robotyka

Studenci IV roku kierunku Automatyka i robotyka zakończyli kurs doskonalący, po którym otrzymali certyfikaty firmy LUMEL S.A. Kurs, który poprowadził dr inż. Sławomir Chmielewski, odbył się w formie wykładów i ćwiczeń, a omawiane zagadnienia pogłębiono w dyskusji i na podstawie praktycznych przykładów. Zakres tematyki szkolenia obejmował:
– Metody i techniki zarządzania jakością
– Proces ciągłego doskonalenia, identyfikacja …

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Centrum Badań Jakości stały się partnerami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w kształceniu przyszłych inżynierów.  Dziś w siedzibie Polskiej Miedzi w Lubinie nastąpiło podpisanie dwóch porozumień pomiędzy stronami.

W imieniu miedziowej spółki porozumienie podpisali Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju Adam Bugajczyk oraz Wiceprezes Zarządu Dariusz Świderski. Drugi dokument podpisał Prezes Zarządu …

Back to top