AKTUALNOŚCI

LSSE i PWSZ w Głogowie ogłaszają kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę Inżynierską

Głogowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna współpracują w zakresie kształcenia kadry inżynierskiej dla przemysłu w regionie. Wspólne działania ułatwiają absolwentom z dyplomem inżyniera start na rynku pracy.

Własnie rusza druga edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Inżynierską w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, organizowanego przez Uczelnię oraz Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W czasie najbliższych kilku tygodni poznamy jego laureatów.

Konkurs na Najlepszą Pracę Inżynierską jest jedną z wielu form współpracy głogowskiej uczelni i LSSE. Mając na uwadze fakt, iż liczne zakłady przemysłowe ulokowane w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej potrzebują dobrze wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, obie strony podjęły wspólne działania w zakresie kształcenia na kierunkach inżynierskich. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską jest formą uhonorowania absolwentów, którzy wyróżnili się zarówno w trakcie studiów jak i włożyli większy wysiłek w trakcie tworzenia swojej pracy dyplomowej. Wyróżnione prace to najczęściej gotowe, funkcjonujące urządzenia czy konstrukcje inżynierskie realizujące określone zadania. Najlepszym potwierdzeniem jakości wykonanych prac jest załączony poniżej film ilustrujący osiągnięcia laureatów poprzedniej edycji konkursu. Materiał filmowy został zrealizowany i wyemitowany przez TV Master.


Materiał uzyskany dzięki uprzejmości TV Master

Warto tu nadmienić, że oprócz nagród rzeczowych laureaci konkursu otrzymują listy gratulacyjne sygnowane przez zarząd LSSE oraz władze Uczelni. W wielu wypadkach były one swoistą przepustką otwierającą drzwi do lepszego startu w karierze zawodowej młodych inżynierów.

Termin zgłaszania prac upływa 25 września 2020 r.

Wyniki I rekrutacji

Informujemy, że wyniki I rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 zostały udostępnione na tablicy informacyjnej w głównym holu uczelni (budynek A). Ponadto wszyscy kandydaci na studia, którzy złożyli dokumenty w I terminie otrzymają w najbliższych dniach tradycyjną pocztą pisemną decyzję o wyniku rekrutacji.

Jednocześnie przypominamy, że rozpoczął się II nabór na studia w nadchodzącym roku akademickim. Rekrutacja odbywa się online.

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Do 30.09.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące funkcjonowania uczelni w czasie pandemii COVID-19 (Dz.U. 2020, Poz. 911). Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną nie można wykluczyć, że ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni zostaną przedłużone. W związku z tym informacja o sposobie organizacji kształcenia w PWSZ w Głogowie (nauczanie bezpośrednie, zdalne, mieszane) zostanie podana we wrześniu.

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok (materiał Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.
Cały rok na decyzję!
O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.
Kredyt studencki – ile i dla kogo?

Kandydaci na studia!

Już tylko kilka dni pozostało na dokonanie rejestracji online i przygotowanie do złożenia podania o przyjęcie na studia. Zdajemy sobie sprawę, że wybór  kierunku studiów może być trudnym wyzwaniem (oferta studiów). Zapewne pojawia się wiele pytań oraz wątpliwości. Dlatego jesteśmy do Waszej dyspozycji. Każego każdego dnia, w godinach od 10.00 do 12.00, w PWSZ w Głogowie czynny jest Punkt Informacyjny dla kandydatów na studia.  Tu uzyskacie odpowidzi na wszystkie pytania. Zapraszamy!

Informacje udzielane są także telefonicznie: 76 832 04 42.
Przypominamy, że  dokumenty w formie papierowej nzleży złożyć w dniach 24-28 sierpnia w PWSZ w Głogowie.

Nowy rok – nowe zadania i możliwości

Koronawirus, rygory sanitarne, nauczanie i praca zdalna, a w tle mnóstwo zadań i przygotowane duże inwestycje. Najbliższy rok dla Uczelni będzie pod tym względem wyjątkowy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie przygotowuje się do realizacji kilku ważnych inwestycji. Jedną z nich będzie Mnorofilowe Centrum Symulacji Medycznej, na które uczelnia pozyskała 2,6 mln zł. Centrum wyposażone w najnowocześniejsze trenażery pozwoli studentom pielęgniarstwa na naukę zawodu w pracowniach odwzorowujących rzeczywiste warunki pracy. Skorzystają z tego zarówno studenci studiów licencjackich, jak również magisterskich, które najprawdopodobniej ruszą już w tym roku.

Jest już projekt, wszystkie uzgodnienia oraz pozytywna ocena konserwatora zabytków pozwalająca na planowany montaż windy w budynku głównym uczelni. Dzięki temu w uczelni znikną wszelkie bariery architektoniczne. Gotowe są też projekty i pozwolenia na rozbudowę uczelnianej biblioteki, której zbiory systematycznie rosną.

PWSZ w Głogowie jest jedną z piętnastu polskich uczelni, które zostały pozytywnie ocenione i w tym roku otrzymały po 1 mln zł w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości realizowanego przez MNiSW.