– Instytut Politechniczny

               
W PWSZ w Głogowie odbyło się spotkanie z laureatami oraz wręczenie nagród w konkursie na Najlepszą Pracę Inżynierską obronioną w Instytucie Politechnicznym w roku akademickim 2020/2021. Konkurs po raz czwarty zrealizowany został przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.  W spotkaniu z laureatami uczestniczyli Rektor PWSZ w Głogowie dr …

Grupa studentów Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie zdobyła uprawnienia elektryczne do 1 kV.  W kursie uczestniczyli studenci I roku kierunku Inżynieria i logistyka produkcji oraz kierunku Automatyka i robotyka. Wszyscy uczestnicy zdali już egzamin państwowy. Uprawnienia takie są bardzo porządane przez pracodawców i są niezbędne każdemu absolwentowi uczelni, który planuje dalszą karierę zawodową w zakładach …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie stwarza swoim studentom warunki do zdobywania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, wykraczających poza program studiów. Jest to możliwe dzięki organizacji różnego rodzaju specjalistycznych kursów i szkoleń. Właśnie trwa kolejne szkolenie – z zakresu sieci informatyki przemysłowej w  sterownikach PLC  i automatyce. Z uwagi na konieczność posiadania już określonej wiedzy i …

W Bibliotece Uczelnianej dostępna jest najnowsza monografia dra inż. Szymona Biernata pt.: „Modele fizykochemiczne oraz narzędzia cyfrowe w określaniu właściwości żużli i metali” wydana przez Polską Akademię Nauk w Katowicach.

Monografia podejmuje problem wyznaczania właściwości materiałów z wykorzystaniem modeli cyfrowych jak również cech fizykochemicznych w ujęciu interdyscyplinarnym. Autor przedstawia szereg badań własnych, a także dane zebrane …

Back to top