– Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny PWSZ w Głogowie jest organizatorem panelu dyskusyjnego pod hasłem „Świętuj z nami – Dzień Doradcy Podatkowego i  Księgowego”, nad którym patronat objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Odbędzie się on 25 maja 2022 r. w siedzibie PWSZ w Głogowie.

Zawód doradcy podatkowego, czy księgowego to zawody, które wymagają cały czas podwyższania …

11 maja obchodzimy w Polsce Dzień Doradcy Podatkowego.  Licznych sukcesów i satysfakcji z wykonywania zawodu zaufania publicznego, stabilnych i jasnych przepisów, przyjaznych klientów i tylko właściwych decyzji  wszystkim Doradcom życzą Pracownicy i Studenci Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty z zakresu symulacji medycznych dla studentek i studentów uczelni w ramach projektu pn: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Głogowie” (nr POWR.05.03.00-00-0021/19), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla …

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie mają wiele możliwości zdobywania dodatkowych kompetencji i wiedzy wykraczającej poza program studiów. Przykładem są studenci II i III roku kierunku Finanse i rachunkowość. W tym miesiącu uczestniczą oni w trzydniowym cyklu szkoleń pn. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szkolenia prowadzi pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu mgr Jan Tomaszkiewicz.
Uczestnicy szkolenia …

Back to top