– Instytut Ekonomiczny

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie mają wiele możliwości zdobywania dodatkowych kompetencji i wiedzy wykraczającej poza program studiów. Przykładem są studenci II i III roku kierunku Finanse i rachunkowość. W tym miesiącu uczestniczą oni w trzydniowym cyklu szkoleń pn. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szkolenia prowadzi pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu mgr Jan Tomaszkiewicz.
Uczestnicy szkolenia …

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

Studenci wezmą udział w badaniu standaryzowanym testem pn. „Narzędzie do Badania Kompetencji NBK”. Wszyscy otrzymają informację w postaci raportu na temat poziomu kluczowych kompetencji, wymaganych do wykonywania pracy na wybranym lub zgodnym z wyuczonym zawodem stanowisku pracy.
Uczestnicy o kluczowych kompetencjach na poziomie niezbędnym do wykonywania pracy otrzymają dodatkowe potwierdzenie …

“Nowoczesne przywództwo” – pod taką nazwą odbyło się szkolenie dla studentów II i III roku kierunku Finanse i Rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Szkolenie poprowadziła  mgr Katarzyna Szyguła – trener personalny, mentor,  coach, która prowadzi szkolenia dla wielu grup zawodowych w instytucjach krajowych i międzynarodowych.  Specjalizuje się w realizacji szkoleń rozwijających kompetencje …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie po raz trzeci już zgłosiła swój udział w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

W tym roku uczelnię reprezentuje Instytut Ekonomiczny. Na konkurs zgłoszona została praca dyplomowa zatytułowana “Wydatki w oświacie na przykładzie wybranych szkół ponadpodstawowych Powiatu Głogowskiego w latach 2018-2020”, której autorką jest Pani Joanna Boguszewska – absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Dotkusia.

Read more

Back to top