– Aktualności

Studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią zajęciową, zdobywaną wiedzę i umiejętności doskonalą w praktyce. W ramach przedmiotu: Asysta w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i wspierających w środowisku społecznym, zorganizowali warsztaty dla dzieci z rodzin ukraińskich, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Głogowie przy ul. Wierzbowej.
W trakcie warsztatów prowadzonych przez studentów, uczestniczące w nich rodziny …

Nowy rok otworzył przed studentami nowe możliwości. Studenci 3 roku kierunku Automatyka i robotyka wzięli udział w kursie „Napędy Sinamics”, którego organizatorem i koordynatorem był dr inż. Ryszard Janas – wykładowca PWSZ w Głogowie.

Tematyka, kursu który poprowadziła firma „Mechatronik Artur Grochowski” www.mechatronik.pl, obejmowała najnowocześniejsze rozwiązania stosowane do napędzania pojazdów, maszyn roboczych, obrabiarek, robotów  i linii …

Studenci kierunków pedagogicznych w PWSZ w Głogowie mają wiele okazji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności poprzez projekty wykraczające poza program studiów. Jedną z okazji do poszerzenia zawodowych horyzontów było spotkanie z Panią Joanną Maghen, dyrektor Polskiego Insytutu Montessori.
Spotkanie miało dwuetapowy przebieg. Pierwszą część stanowił wykład otwarty połączony z dyskusją ze studentami. Druga część odbyła …

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się kolejna publikacja uczelnianego  Wydawnictwa pt. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”. Publikacja jest zwieńczeniem, trwających ponad półtora roku, prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kierownikiem projektu był dr …

Back to top