– Zapraszamy studentów do udziału w projekcie pn. „KOMPETENCJE NA START”

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

  • Studenci wezmą udział w badaniu standaryzowanym testem pn. „Narzędzie do Badania Kompetencji NBK”. Wszyscy otrzymają informację w postaci raportu na temat poziomu kluczowych kompetencji, wymaganych do wykonywania pracy na wybranym lub zgodnym z wyuczonym zawodem stanowisku pracy.
  • Uczestnicy o kluczowych kompetencjach na poziomie niezbędnym do wykonywania pracy otrzymają dodatkowe potwierdzenie wydane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
    Zainteresowani mogą także skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym w zakresie rozwoju zawodowego, technik poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych.
  • Pracodawcy coraz częściej sprawdzają zgodność kwalifikacji pracowników z ich rzeczywistymi kompetencjami.

Potwierdzona informacja o poziomie kluczowych kompetencji, wymaganych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy może zdecydować o przewadze konkurencyjnej osób w ubieganiu się o zatrudnienie u pracodawcy.

Plakat
Lista doradców

Back to top