– XIV Konkurs Młody Przedsiębiorca rozstrzygnięty

Poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości, rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności, kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce – to główne cele Konkursu „Młody przedsiębiorca”, który już po raz czternasty zorganizowany został przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie.

W XIV edycji konkurssu wzięła udział młodzież ze szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych, która musiała się wykazaćsporąwiedzą z zakresu przedsiębiorczości.

A oto oficjalne wyniki XIV Powiatowego Konkursu Młody Przedsiębiorca:

Szkoły podstawowe – indywidualnie

I miejsce – Klimar Patrycja           –                 SP nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie
II miejsce – Franciszek Płaskonka      –        SP Aslan
III miejsce – Piotr Szczepanowski     –         SP nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie

Szkoły podstawowe – zespołowo

I miejsce – SP nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie
II miejsce – SP nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie
III miejsce – SP nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie

Szkoły ponadpodstawowe – indywidualnie

I miejsce – Michał Sokal     –            I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
II miejsce – Adam Pielech      –       I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
III miejsce – Karina Kaczmarek   –   Centrum Kształcenia Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

Szkoły ponadpodstawowe – zespołowo

I miejsce – I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
II miejsce – Centrum Kształcenia Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

Gratulujemy i dziękujemy uczniom i opiekunom za udział. Organizatorzy dziękuję za niezawodną opiekę patronom i sponsorom nagród:
Staroście Głogowskiemu – Panu Jarosławowi Dudkowiakowi
Prezydentowi Miasta Głogowa – Panu Rafaelowi Rokaszewiczowi
Prezesowi LSSE – Panu Przemysławowi Bożkowi
Bankowi Spółdzielczemu w Głogowie
STARCOM
 sp. j. Dawid Jurek & Janusz Korczak
Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy.

Back to top