– Ważność elektronicznych legitymacji studenckich

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

Dziekanat Uczelni będzie przedłużał ważność legitymacji studenckich od 1 października 2021 r., w godzinach urzędowania (poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 oraz soboty tzw. zjazdowe w godz. 8:30-14:00).

Back to top