– Senat

Skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca Senatu

dr Katarzyna Rusak – Rektor

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień doktora:

dr inż. Banaczyk Elżbieta

dr inż. Biernat Szymon

dr Czapla Krzysztof Marian

dr Garwacka-Czachor Elżbieta

dr inż. Hałasa Jolanta Małgorzata

dr hab. Kuropka Ireneusz

dr Ostrowska Alicja Anna

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora:

mgr Urbanowicz Maria Teresa

mgr Zięba Urszula

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Stachowiak Marta Maria

mgr Zarubajko Magdalena

Przedstawiciele studentów:

Kamil Czyżewski

Martyna Siadul

Mariusz Łata

Osoby z głosem doradczym:

dr Izabela Rutkowska

Dyrektor Instytutu Humanistycznego

dr Dorota Olszewska

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

mgr Dorota Milecka

Dyrektor Instytutu Medycznego

dr inż. Paweł Modzel

Dyrektor Instytutu Politechnicznego

Zwyczajne posiedzenia Senatu w roku 2022/2023
4 listopada 2022
16 grudnia 2022
17 lutego 2023
21 kwietnia 2023
23 czerwca 2023
22 września 2023

Back to top