– szkolenie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie stwarza swoim studentom warunki do zdobywania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, wykraczających poza program studiów. Jest to możliwe dzięki organizacji różnego rodzaju specjalistycznych kursów i szkoleń. Właśnie trwa kolejne szkolenie – z zakresu sieci informatyki przemysłowej w  sterownikach PLC  i automatyce. Z uwagi na konieczność posiadania już określonej wiedzy i …

Wykładowcy Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie – dr inż. Paweł Modzel, dyrektor IP i dr inż. Marcel Luzar oraz dwoje studentów kierunku Automatyka i robotyka – Pani Anna Dubas i Pan Paweł Dołęga, odbyli dwudniowe szkolenie z obsługi Cobota, czyli robota współpracującego. Szkolenie pozwoliło uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą i wykorzystaniem Cobota …

„Nowoczesne przywództwo” – pod taką nazwą odbyło się szkolenie dla studentów II i III roku kierunku Finanse i Rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Szkolenie poprowadziła  mgr Katarzyna Szyguła – trener personalny, mentor,  coach, która prowadzi szkolenia dla wielu grup zawodowych w instytucjach krajowych i międzynarodowych.  Specjalizuje się w realizacji szkoleń rozwijających kompetencje …

Jeśli chcesz pomóc w rozwiązywaniu konfliktów w szkole na poziomie: nauczyciel – rodzic, uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, rodzic – dziecko,  weź udział w szkoleniu, które rozpocznie Twoją przygodę z mediacjami. Dowiesz się, jak mediacje szkolne i rówieśnicze zmieniają oblicze konfliktu i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie szkoły.
Szkolenie pod patronatem PWSZ w Głogowie i przy współpracy Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” prowadzone będzie w sali …

Back to top