– LSSE

PWSZ w Głogowie jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie utworzenia Miedziowego Centrum Rozwoju Gospodarczego.  Powstanie ono w Głogowie i będzie jedenym z najważniejszych nowych projektów rozwoju w subregionie legnicko-głogowskim. Jego celem będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie kolejnych inwestorów.  MCRG ma wspierać cały obszar …

               
W PWSZ w Głogowie odbyło się spotkanie z laureatami oraz wręczenie nagród w konkursie na Najlepszą Pracę Inżynierską obronioną w Instytucie Politechnicznym w roku akademickim 2020/2021. Konkurs po raz czwarty zrealizowany został przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.  W spotkaniu z laureatami uczestniczyli Rektor PWSZ w Głogowie dr …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna kontynuują współpracę i po raz kolejny realizują Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową w Instytucie Politechnicznym obronioną w roku akadamickim 2020/2021.

Celem konkursu jest motywowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, zachęcanie do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi lokalnej gospodarki, a także działanie na rzecz profesjonalnego przygotowania kadr dla …

Autorzy najlepszych prac inżynierskich powstałych w roku akademickim 2019/2020 oraz ich promotorzy otrzymali nagrody w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” ogłoszonym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Kameralna uroczystość odbyła się dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Read more Spotkanie laureatów

Back to top