– Instytut Politechniczny

W Instytucie Politechnicznym PWSZ w Głogowie trwają przygotowania do nowego roku akademickiego. Jak co roku przygotowywane są specjalne szkolenia dla studentów, którzy chcą zdobywać dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wykraczające poza program studiów. Między innymi planowane są szkolenia z zakresu pomiarów ochrony przeciporażeniowej.
Takie właśnie szkolenie w minionym roku akademickim odbyło dwudziestu studentów pierwszego roku Automatyki i …

Warsztaty, pokazy, prezentacje, a także nieoczywiste atrakcje czekały na uczestników Dnia Otwartego Instytutu Politechnicznego, który odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Uczelnię odwiedziło blisko 250 uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z Głogowa i Chocianowa.

Niemal w każdej pracowni Instytutu Politechnicznego odbyły się różnego rodzaju zajęcia przeprowadzone przez wykładowców kierunków inżynierskich, studentów Koła Naukowego …

               
W PWSZ w Głogowie odbyło się spotkanie z laureatami oraz wręczenie nagród w konkursie na Najlepszą Pracę Inżynierską obronioną w Instytucie Politechnicznym w roku akademickim 2020/2021. Konkurs po raz czwarty zrealizowany został przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.  W spotkaniu z laureatami uczestniczyli Rektor PWSZ w Głogowie dr …

W Bibliotece Uczelnianej dostępna jest najnowsza monografia dra inż. Szymona Biernata pt.: „Modele fizykochemiczne oraz narzędzia cyfrowe w określaniu właściwości żużli i metali” wydana przez Polską Akademię Nauk w Katowicach.

Monografia podejmuje problem wyznaczania właściwości materiałów z wykorzystaniem modeli cyfrowych jak również cech fizykochemicznych w ujęciu interdyscyplinarnym. Autor przedstawia szereg badań własnych, a także dane zebrane …

Back to top