– Instytut Medyczny

Już za dwa dni, 19 maja w PWSZ w Głogowie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”, której organizatorami są Koło PTP przy PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie  oraz Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
JM …

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej, pragniemy złożyć Naszym Współpracownikom Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym, wyrazy uznania za trud i poświęcenie w wykonywaniu tak wymagającego zawodu.

Nieustającym wzorem do naśladowania dla pielęgniarek i położnych są Florence Nightingale oraz Stanisława Leszczyńska, które swoim życiem i pracą udowodniły, że zdrowie i życie stanowią najwyższą wartość, a opieka …

                        

      

Koło PTP przy PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie  oraz Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie zapraszają na:

I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

19 maja 2022 r.

pod patronatem honorowym:

JM Rektor PWSZ w Głogowie – dr Katarzyny Rusak

Prezes PTP – dr Grażyny Wójcik

Prezydenta Miasta Głogowa – Rafaela Rokaszewicza

Prezes NRPiP – Zofii Małas

Przewodniczącej DORPIP we Wrocławiu – Anny Szafran

                                                                                                                     

 

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) 23 grudnia 2021 r. ogłosiła nowy temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, przypadającego jak co roku na dzień 12 maja: „Inwestuj w pielęgniarstwo i szanuj prawa do zabezpieczenia zdrowia globalnego, koncentrując się na potrzebie ochrony, wspierania i inwestowania w zawód pielęgniarki w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie”.

W imieniu Organizatorów Konferencji zapraszamy Państwa do zapoznania się z dalszą treścią niniejszego komunikatu oraz do składania zgłoszeń.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dr n. med. Edyta Kędra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

                                                                                                                                                                                                      

Read more I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”

Kolejna studentka studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo – Oliwia Kościk – brała udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej pt. „Wielowymiarowość pielęgniarskiej praktyki zawodowej”, która odbywała się zdalnie w dniu 26 stycznia 2022 r. w PWSZ w Chełmnie. W czasie jej trwania przedstawiła pracę „Opieka pielęgniarska nad pacjentką w wieku podeszłym z zapaleniem płuc”. Jest to …

Back to top