– Instytut Medyczny

Studenci pielęgniarstwa II stopnia wzięli czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „ Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”.  Panie PatrycjaTobis, Agnieszka Mykietyszyn,  Małgorzata Winiarska oraz Wioletta Grochowina przygotowały poster „Propozycja algorytmu porady pielęgniarskiej dla pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej”.

Przygotowany przez studentki pielęgniarstwa algorytm postępowania wpisuje się w  nowy …

Nasi studenci dzielą się wiedzą o tym, jak dbać o zdrowie. Zgodnie z przyjętą deklaracją, studenci pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie, w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, rozpoczęli cykl spotkań z klasą o profilu prozdrowotnym z Zespołu Szkół  im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie.

Pierwsze zajęcia, na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, poprowadziła studentka …

Instytut medyczny

Informujemy, że wstępny plan zajęć dla pierwszego roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku PIELĘGNIARSTWO umieszczony jest na stronie Instytu Medycznego w zakładce PLANY ZAJĘĆ – pielęgniarstwo- studia II stopnia.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Dyrektora Instytutu Medycznego  tel. 578 572 577. Ostateczny plan zostanie umieszczony  na stronie Uczelni w ciągu ok. 2 tygodni

W ostatnich dniach na rynku wydawniczym ukazał się VI tom recenzowanej monografii “JAKOŚĆ ŻYCIA W NAUKACH MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH” (praca zbiorowa pod redakcją dr n. med. Beaty Kowalewskiej, dr n. med. Barbary Jankowiak, prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej – Kułak) wydawanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu. Znalazły się w nim trzy artykuły naszych absolwentek kierunku pielęgniarstwo I stopnia:
  • Oliwii Kościk – artykuł pt. “Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku podeszłym z zapalaniem płuc – studium przypadku”, promotor dr n. med. Edyta Kędra
  • Anny Spasiuk – artykuł pt. “Opieka pielęgniarska środowiskowa nad pacjentką z lipodemią – studium przypadku”, promotor dr n. med. Edyta Kędra
  • Karoliny Reimann – artykuł pt. “Problemy biopsychospołeczne pacjentki z rakiem piersi – studium przypadku”, promotor dr n.med. Elżbieta Garwacka-Czachor

Read more Pierwsze publikacje naukowe absolwentek kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia

Back to top