– Instytut Medyczny

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyło się uroczyste czepkowanie tegorocznych Absolwentek studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Czepkowanie, to symboliczne przyjęcie do zawodowego grona.

„Dzisiejsza uroczystość otwiera nową kartę historii naszej uczelni, daje początek nowej tradycji. (…) Pierwsi absolwenci kierunku pielęgniarstwo opuścili mury naszej uczelni w 2020 roku. Niestety, z powodu pandemii COVID-19 nie mogliśmy przygotować uroczystości czepkowania. Podobnie było także w 2021 roku. Cieszę się, że w tym roku nic nie stanęło nam na przeszkodzie i możemy tradycji uczynić zadość” – powiedziała w swoim wystąpieniu JM Rektor dr Katarzyna Rusak. Pani Rektor podziękowała wszystkim, którzy tworzyli od podstaw kierunek Pielęgniarstwo i zwróciła się do Absolwentek: „Gratuluję Wam siły i wytrwałości, ale też pokory, bo tylko człowiek, który ma w sobie pokorę może się czegoś nauczyć. A Wy nauczyliście się tak wiele. Jesteśmy z Was bardzo dumni. (…) Wybrałyście piękny zawód, bo przecież nie ma nic piękniejszego niż dawanie siebie innym. Życzę Wam powodzenia, satysfakcji z wykonywania zawodu i życzliwości innych ludzi”.

Po wysłuchaniu wykładu pt. „Pielęgniarstwo polskie w obliczu wyzwań współczesnego świata” Pani mgr Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor rozpoczęła ceremoniał czepkowania. Na początek przybliżyła znaczenie symboli pielęgniarskich i złożyła życzenia Absolwentkom.

Read more Pierwsze czepkowanie w PWSZ w Głogowie!

Tło PWSZ z logotypami instytutów

Trzy studentki I roku kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie uczestniczyły czynnie w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie” organizowanej przez Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Udział w tak ważnym wydarzeniu pozwolił na pogłębianie …

Już za dwa dni, 19 maja w PWSZ w Głogowie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”, której organizatorami są Koło PTP przy PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie  oraz Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
JM …

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej, pragniemy złożyć Naszym Współpracownikom Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym, wyrazy uznania za trud i poświęcenie w wykonywaniu tak wymagającego zawodu.

Nieustającym wzorem do naśladowania dla pielęgniarek i położnych są Florence Nightingale oraz Stanisława Leszczyńska, które swoim życiem i pracą udowodniły, że zdrowie i życie stanowią najwyższą wartość, a opieka …

Back to top