– Erasmus+

Profesor Viktar Tarantsei z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały przebywa z tygodniową wizytą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

W czasie pobytu w naszej uczelni gość z Białorusi  m. in. zapozna się z obecnym procesem nauczania na kierunku Pedagogika w PWSZ w Głogowie (pozna standardy, plany nauczania każdego przedmiotu, efekty kształcenia, technologie i metody nauczania …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty z zakresu symulacji medycznych dla studentek i studentów uczelni w ramach projektu pn: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Głogowie” (nr POWR.05.03.00-00-0021/19), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla …

Logog erasmus + z flagą unii europejskiej

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w celu realizacji studiów/praktyki. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29 października 2021 r. 

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Biura Projektów i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Głogowie …

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację studentów i pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.
Zgłoszenia należy składać do 8 lipca 2021 r. do godz. 12:00 w Biurze Projektów (pokój 119A)
Formularze zgłoszeniowe do pobrania i więcej informacji: https://erasmus.pwsz.glogow.pl/rekrutacja/
Już …

Back to top