– Szkolili się w Warszawie

Wykładowcy Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie – dr inż. Paweł Modzel, dyrektor IP i dr inż. Marcel Luzar oraz dwoje studentów kierunku Automatyka i robotyka – Pani Anna Dubas i Pan Paweł Dołęga, odbyli dwudniowe szkolenie z obsługi Cobota, czyli robota współpracującego. Szkolenie pozwoliło uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą i wykorzystaniem Cobota serii UR3e zakupionego przez uczelnię do pracowni robotyki.
Dwudniowe szkolenie w Warszawie przeprowadziła firma Elmark Automatyka S.A. – autoryzowany przedstawiciel  firmy  Universal Robots.  Obejmowało ono poznanie specyfiki robota i warunków w jakich on pracuje. Przedmiotem szkolenia było też poznanie  podstawowych funkcji oraz manewrowanie chwytakiem przy użyciu panelu sterującego.  Kolejnym etapem szkolenia były podstawy programowania robota do wykonywania określonych funkcji czy wprowadzanie danych związanych z zabezpieczeniami urządzenia w przypadku kolizji z człowiekiem czy innymi obiektami.

Szkolenie zostało zrealizowane na koszt Uczelni ze środków otrzymanych z MEiN w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Udział studentów był jednym z elementów działań uczelni w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego studentów.

 

Back to top