– Studiowanie się opłaca

Osoby z dyplomem ukończenia studiów mają większe szanse na rynku pracy i jednocześnie ich zarobki rosną szybciej niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania – tak wynika z danych zebranych przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. W ubiegłym roku po raz pierwszy można było objąć monitoringiem pełnych pięć lat po dyplomie. Dane systemu ELA pokazują, że niezależnie od roku ukończenia studiów zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Absolwenci, którzy już w czasie studiów zdobywali doświadczenia zawodowe osiągają jeszcze lepsze wyniki.  Niezmiennie w najlepszej sytuacji na rynku pracy są absolwenci kierunków technicznych inżynierskich.

„Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jaki kierunek studiów lub uczelnię wybrać, pomóc może mu system ELA. Maturzyści, i nie tylko, szybko znajdą tutaj informacje, na jakie zarobki mogą liczyć po ukończeniu określonych studiów. Dowiedzą się, jak szybko znajdą pracę po określonym kierunku oraz uzyskają informację, jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje od razu umowę o pracę. Dane te są wiarygodne i z pewnością pomogą podjąć maturzystom właściwą decyzję” – czytamy w Biuletynie MEiN.

Przypomnijmy, że to własnie na podstawie danych zebranych w systemie ELA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w 2020 roku znalazła się na pierwszym miejscu wśród uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku, a w skali kraju  zjmuje 4. miejsce pod względem zarobków i 6. pod względem zatrudnienia (wśród 32 uczelni zawodowych).

Back to top