Rekrutacja

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja – dokumenty do pobrania

Zasady przyjęć kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019
 

 

Podanie o przyjęcie na studia w roku akademickim 2018/2019 – studia I stopnia

Podanie o przyjęcie na studia w roku akademickim 2018/2019  – studia II stopnia

Prosimy o wypełnianie podań niebieskim długopisem.

Pielęgniarstwo – Oświadczenie o braku szczepienia.

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej:
Uwaga – na rok akademickim 2018/2019 opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł dla WSZYSTKICH KIERUNKÓW. Prosimy o wpisywanie danych osobowych z podaniem kierunku studiów:

Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

 

 TERMINARZ REKRUTACYJNY 2018/2019

I NABÓR

  • Składanie dokumentów do 20 lipca 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 27 lipca 2018 r.
  • Pisemne potwierdzenie podjęcia studiów przez osoby zakwalifikowane –
    do 6 sierpnia 2018 r.

II NABÓR

  • Składanie dokumentów do 21 września 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 28 września 2018 r.

Komplet dokumentów można składać w Punkcie Rekrutacyjnym lub Dziekanacie. Po godzinie 15:00 dokumenty prosimy zostawiać na portierni. 

 

NIEMOŻNOŚĆ STUDIOWANIA DWA RAZY NA TYM SAMYM KIERUNKU

Nie można w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Niemożność podjęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie po raz drugi studiów na tym samym kierunku i poziomie wynika z niemożności wystawienia dwa razy dyplomu ukończenia studiów na tym samym kierunku i poziomie kształcenia. Oczywiście nie ma przeciwwskazań by Absolwenci z danego kierunku kontynuowali kształcenie na kolejnym poziomie na tym samym kierunku studiów. Przykład : Kandydat rekrutuje się na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika, a jest już absolwentem studiów pierwszego stopnia na tym kierunku w PWSZ w Głogowie – może podjąć te studia, gdyż w obydwu przypadkach poziom kształcenia się różni.

UCHWAŁA NR 191/XXXV/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/19
UCHWAŁA NR 32/VI/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
Uchwała Nr 39/VIII/18 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne.
Uchwała Nr 129/XXIV/16 w sprawie w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

 

OPŁATY ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

  Ogólne informacje o studiach dla cudzoziemców