Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja – dokumenty do pobrania

Zasady przyjęć kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
 

 

Podanie o przyjęcie na studia w roku akademickim 2019/2020 – studia I stopnia

Podanie o przyjęcie na studia w roku akademickim 2019/2020  – studia II stopnia

Prosimy o wypełnianie podań niebieskim długopisem.

Pielęgniarstwo – Oświadczenie o braku szczepienia.

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej:
Uwaga – na rok akademickim 2019/2020 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł .
Kandydaci na studia dualne na kierunkach  Automatyka i Robotyka (specj. automatyzacja i utrzymanie ruchu) oraz dualne – Metalurgia (specj. zaawansowane technologie wytwarzania), a także na studia magisterskie na kierunku Pedagogika (specj. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej
.
Prosimy o wpisywanie danych osobowych z podaniem kierunku studiów:

Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

 

 TERMINARZ REKRUTACYJNY 2019/2020

I NABÓR

  • Składanie dokumentów do 19 lipca 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 26 lipca 2019 r.
  • Pisemne potwierdzenie podjęcia studiów przez osoby zakwalifikowane –
    do 5 sierpnia 2019 r.

II NABÓR

  • Składanie dokumentów do 25 września 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 27 września 2019 r.

Komplet dokumentów można składać w Punkcie Rekrutacyjnym lub Dziekanacie. Po godzinie 14:30 dokumenty prosimy zostawiać na portierni. 

 

NIEMOŻNOŚĆ STUDIOWANIA DWA RAZY NA TYM SAMYM KIERUNKU

Nie można w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Niemożność podjęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie po raz drugi studiów na tym samym kierunku i poziomie wynika z niemożności wystawienia dwa razy dyplomu ukończenia studiów na tym samym kierunku i poziomie kształcenia. Oczywiście nie ma przeciwwskazań by Absolwenci z danego kierunku kontynuowali kształcenie na kolejnym poziomie na tym samym kierunku studiów. Przykład : Kandydat rekrutuje się na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika, a jest już absolwentem studiów pierwszego stopnia na tym kierunku w PWSZ w Głogowie – może podjąć te studia, gdyż w obydwu przypadkach poziom kształcenia się różni.

Uchwała Nr 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020.
Uchwała Nr 80/XVII/19 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne.
OPŁATY ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  Ogólne informacje o studiach dla cudzoziemców