– PWSZ w Głogowie i Stowarzyszenie GEK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa od dawna już realizują wspólne inicjatywy. Teraz sformalizowały swoją współpracę. Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia GEK dr Jan Walczak i Skarbnik Stowarzyszenia Jerzy Akielaszek podpisali dziś porozumienie, w którym wyrażają wolę rozwoju dalszej współpracy w zakresie realizowanej działalności.

Strony porozumienia planują m.in. wspólne organizowanie konferencji i spotkań naukowych, różnych akcji i kampanii, a także wymianę doświadczeń dydaktycznych i wspieranie rozwoju studentów.  Realizacja porozumienia będzie koordynowana ze strony Uczelni – przez Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Izabelę Rutkowską, ze strony Stowarzyszenia – przez Prezesa dra Jana Walczaka.

Podpisanie porozumienia odbyło się nowej wypożyczalni Uczelni. W trakcie spotkania  Prezes GEK złożył też na ręce JM Rektor specjalne podziękowania za zaangażowanie PWSZ w Głogowie w promowanie idei edukacji kresowej.

 

Back to top