– Polska Bibliografia Lekarska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wykupiła licencję do użytkowania bazy Polska Bibliografia Lekarska. Baza powstaje w Centrum Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej  https://www.gbl.waw.pl/p/polska-bibliografia-lekarska Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące.
Obecnie Polska Bibliografia Lekarska zawiera ponad 581 000 rekordów i jest jedną
z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 2511 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Regularnie wprowadzanych jest do bazy około 350 tytułów czasopism polskich. Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.
Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według każdego znaczącego elementu z opisu bibliograficznego i deskryptorowego opisu treści np.: według hasła deskryptorowego, słów z tytułu i abstraktu, według tytułu czasopisma, roku wydania itp.

Dostęp do bazy z sieci Uczelni jest możliwy bez logowania. Na stronie głównej PBL należy wybrać

W przypadku korzystania zdalnego, poza siecią uczelni, na tej samej stronie należy wybrać

Dostęp zdalny wymaga loginu i hasła. Każdy użytkownik może się po nie zgłosić do Biblioteki Uczelnianej.

Back to top