Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

Data dodania Treść Źródło informacji
18-03-2019 Informacja !!

Mgr Ewa Beata Pastor (opiekun praktyk kierunku Finanse i rachunkowość)

jest dostępna dla studentów i jednostek organizacyjnych w czwartki

od godz. 14:45 do 15:30 i pod numerem telefonu: 692 826 682

Dział Organizacji Nauczania
18-03-2019 Uwaga studenci Automatyki i robotyki !!

Zajęcia z dr inż. E. Banaczyk dnia 20 marca zostają odwołane

Dział Organizacji Nauczania
14-03-2019 Uwaga studenci !!

W dniach 15-17 marca nie odbędą się zajęcia z dr A. Soroką-Fedorczuk

Dział Organizacji Nauczania
12-03-2019 Informacja dla studentów II roku kierunku Finanse i rachunkowość

Od dnia 15 marca 2019 r. będzie możliwość wybrania promotora pracy dyplomowej.

Wyboru można dokonać w Dziekanacie w godzinach urzędowania.
Przypominamy o konieczności posiadania legitymacji studenckiej.

DZIEKANAT
08-03-2019 Studenci proszeni są  o osobisty odbiór decyzji w dziekanacie w sprawie:

wpisów warunkowych, indywidualnych organizacji studiów i różnic programowych.

DZIEKANAT
 07-03-2019 Uwaga studenci !!

Terminy odrabianych zajęć z dr I. Rutkowską :

Nowe Media, III rok:

warsztaty z edytorstwa: 6 maja, godz. 13.45-15.15

seminarium: 10 kwietnia, godz. 17.05-18.35

 

Nowe Media, I rok:

retoryka: 6 czerwca, godz. 12.00-13.30

 

Pedagogika, III rok lic.

logopedia: 20 maja: 13.45-15.15

Dział Organizacji Nauczania
 27-02-2019 Uwaga studenci pielęgniarstwa !!

Przypominamy, że  2 kwietnia nie odbędzie się wykład z mgr A. Maciszewską. Zajęcia zostały zrealizowane 26 lutego

Dział Organizacji Nauczania 
21-02-2019 Uwaga studenci !!

W dniach 20-27 luty nie odbędą się zajęcia z dr I. Rutkowską.

Terminy odrabiania zajęć:

NM I rok – 28 luty – godz. 12:00

Dział Organizacji Nauczania
20-02-2019 Studenci!!!

Dziekanat Uczelni informuje, że obowiązkiem studenta jest posiadanie legitymacji studenckiej.

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji,  rozpatrywania innych spraw studenckich związanych z tokiem studiów, należy okazać legitymację studencką.

DZIEKANAT
20-02-2019  STUDENCI!!!

Mija czas składania kart egzaminacyjnych
(II, III oraz IV rok także indeksów)

dokumenty należny składać niezwłocznie po zakończeniu sesji.

jest to warunek zaliczenia semestru.

Proszę zwrócić uwagę czy posiadają Państwo wszystkie wpisy także w tzw. eDziekanacie.
B
rak jakiegokolwiek wpisu uniemożliwia wydanie zaświadczenia.

 

DZIEKANAT
19-02-2019  STUDENCI PIELĘGNIARSTWA !!!

Mija czas składania kart egzaminacyjnych
(II rok także indeksów)

dokumenty należny składać niezwłocznie po zakończeniu sesji.

jest to warunek zaliczenia semestru

DZIEKANAT
08-01-2018 Uwaga studenci !!Informujemy, że od sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 r. wprowadzamy elektroniczny system obsługi studentów. W związku z powyższym rezygnujemy z okresowych kart osiągnięć studenta.

Prosimy o zalogowanie się na stronie: https://omnis.pwsz.glogow.pl/auth/login

zgodnie z instrukcją: “jak się zalogować?”

Login: nr indeksu

Hasło: nr PESEL

Na platformę eDziekanat można również przejść klikając w ikonę na stronie głównej Uczelni

Dział Organizacji Nauczania
 2016-10-01

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

DZIEKANAT Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!DZIEKANAT29.01.2014Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań

Dziekanat

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2018/2019

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
1 października – 7 października 2018 8 października – 14 października 2018
15 października – 21 października 2018 22 października – 28 października 2018
29 października – 4 listopada 2018 5 listopada – 11 listopada 2018
12 listopada – 18 listopada 2018 19 listopada – 25 listopada 2018
26 listopada – 2 grudnia 2018  3 grudnia  – 9 grudnia 2018
10 grudnia – 16 grudnia 2018 17 grudnia– 23 grudnia 2018
24 grudnia – 30 grudnia 2018 31 grudnia– 6 stycznia 2019
7 stycznia – 13 stycznia 2019 14 stycznia – 20 stycznia 2019
21 stycznia – 27 stycznia 2019

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny,

Kierunki: finanse i rachunkowość, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TP

 1. 5-7 października
 2. 19-21 października
 3. 16-18 listopada
 4. 23-25 listopada /po TNP/
 5. 30 listopada – 2 grudnia
 6. 14-16 grudnia
 7. 4-5 stycznia /poTNP/ /pt-sb/
 8. 11-13 stycznia
 9. 25-27 stycznia

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

Semestr letni – rok akademicki  2018/2019

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
18 lutego – 24 lutego 2019 25 lutego – 3 marca 2019
4 marca – 10 marca 2019 11 marca  – 17 marca 2019
18 marca – 24 marca 2019 25 marca – 31 marca 2019
1 kwietnia– 7 kwietnia 2019 8 kwietnia – 14 kwietnia 2019
15 kwietnia –21 kwietnia 2019  22 kwietnia – 28 kwietnia 2019
29 kwietnia – 5 maja 2019 6 maja – 12 maja 2019
13 maja  – 19 maja 2019 20 maja – 26 maja 2019
27 maja– 2 czerwca 2019 3 czerwca – 9 czerwca 2019
10 czerwca – 16 czerwca 2019

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 1. 15 – 17 lutego
 2. 1 -3 marca
 3. 15–17 marca
 4. 29-31 marca
 5. 12-14 kwietnia
 6. 26-28 kwietnia
 7. 10-12 maja
 8. 24-26 maja
 9. 7-8 czerwca /pt-sob/
 10.  14-16 czerwca /po TP/

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Semestr zimowy:      01.10.2018 17.02.2019

zajęcia dydaktyczne:  1 października 2018 – 27 stycznia 2019

przerwa świąteczno–noworoczna: 22 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019

sesja egzaminacyjna: 28 stycznia 2019 – 1o lutego 2019

sesja poprawkowa: 11 lutego 2019 – 17 lutego 2019

Semestr letni: 18.02.2019 – 30.09.2019

zajęcia dydaktyczne:  18 lutego 2019 – 16 czerwca 2019

przerwa świąteczna:  18 kwietnia 2019 – 23 kwietnia 2019

sesja egzaminacyjna: 17 czerwca 2019 –23 czerwca 2019

sesja poprawkowa: 2 września 2019 – 15 września 2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018,  2 maja 2019,

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

21 wrzesień 2018

16 listopad 2018

14 grudzień 2018

15 luty 2019

12 kwiecień 2019

10 maj 2019

14 czerwiec 2019

 

Zajęcia na studiach stacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do soboty.