Plany zajęć

Ogłoszenia i informacje

Data dodania Treść Źródło informacji
12-06-2019 Uwaga studenci !!

Mgr Aleksandra Matusiak-Kujawska będzie obecna na Uczelni w dniach 13 i 14 oraz 15 (sobota) do godz. 10:30.

Sala 206B

Dział Organizacji Nauczania
6-06-2019 Uwaga studenci Pedagogiki !!

Zajęcia z dr L. Pustkowiak zostają przełożone z czwartku 13 czerwca na poniedziałek 10 czerwca (s. 005B)

Dział Organizacji Nauczania
5-06-2019 Uwaga absolwenci Instytutu Politechnicznego !!

Dyplomy są gotowe do odebrania w Dziale Organizacji Nauczania od czwartku 6 czerwca w godz. 10:00-14:00

Przypominamy o przyniesieniu wypełnionej karty obiegowej

Dział Organizacji Nauczania
4-06-2019 Uwaga studenci !!

Konsultacje u dr J. Rawskiego dnia 10 czerwca odbędą się o godz. 15:00 w sali 206B

Dział Organizacji Nauczania
31.05.2019 Uwaga studenci III roku  Metalurgi i AiR!!

Zajęcia o Dronach z mgr Marcinem Wiśniewskim w czwartek 6 czerwca odbędą się na Górkowie, przy torze Motocrosowym o godz. 15:45.

Dział Organizacji Nauczania
30.05.2019 Studenci IH, którzy złożyli podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej

Decyzje są do odbioru w DZIEKANACIE,
w godzinach  urzędowania.

DZIEKANAT
23-05-2019 Uwaga studenci !!

W dniach 29-31 maja zajęcia z dr inż. E. Banaczyk, dr inż. P. Modzel, dr inż. R. Janas nie odbędą się

Dział Organizacji Nauczania
23-05-2019 Uwaga studenci !!

Zajęcia z mgr E. Pastor w czwartek 23 maja zostają odwołane

Dział Organizacji Nauczania
22-05-2019 Uwaga studenci Ped I roku !!

Zajęcia z Technologii informacyjnej z dr K. Rusak niezrealizowane 21 maja zostaną odrobione w piątek 31 maja, godz, 13:45, s. 113A

Dział Organizacji Nauczania
22-05-2019 Uwaga studenci ostatniego roku !!

Prace licencjackie oraz magisterskie przyjmowane są w godz. 10:00-15:00 do dnia 24 maja /piątek/

W sobotę 25 maja Dział Organizacji Nauczania jest nieczynny.

Studenci studiów niestacjonarnych – istnieje możliwość rejestracji pracy w poniedziałek 27 maja /proszę pamiętać o umieszczeniu w załącznikach daty do 25 maja/

Dział Organizacji Nauczania
17-05-2019 Uwaga studenci !!

Zajęcia z mgr A. Akielaszek-Witczak do dnia 31 maja zostają odwołane

Dział Organizacji Nauczania
17-05-2019 Uwaga studenci II roku FIR, Informacja od dr I. Cech !!

Osoby, które  zapisały się na seminarium do dr I. Cech, zobowiązane są o zgłoszenie się do wykładowcy 21.05.2019 o godz. 18,30 w salo 003 budynek B

Dział Organizacji Nauczania
16-05-2019 Studenci ostatniego roku studiów !!!

 

Przypominam, iż zgodnie z zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w sprawie wysokości opłat
za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat Studenci ostatniego semestru zobowiązani są do rozliczenia się z opłat do 2 tygodni
przed wyznaczonym terminem obrony prac dyplomowych.

Dziekanat
14-05-2019 Uwaga studenci Pielęgniarstwa II roku !!

 

Zajęcia z mgr A. Saratą-Borowieckim w czwartek 16 maja

zostają przełożone na czwartek 6 czerwca na godz. 12:00

 

Uwaga studenci Nowych Mediów II roku !!

 

Zajęcia z mgr A. Saratą-Borowieckim w czwartek 16 maja

zostają przełożone na kolejny czwartek 23 maja na godz. 8:30

 

Dział Organizacji Nauczania
07-05-2019 Uwaga studenci !!

Zajęcia  z lektoratu języka niemieckiego z mgr A. Akielaszek-Witczak  w dniach 7-17 maja zostają odwołane

Dział Organizacji Nauczania
25-04-2019 Uwaga studenci IP – IV rok !!

Harmonogram obron dostępny jest w zakładce Instytut Politechniczny – Dla studenta. W arkuszu są oddzielne zakładki dla Air oraz Met

Dział Organizacji Nauczania
16-04-2019 Uwaga studenci Fir !!

Zajęcia z dr T. Moskalem za dzień 1 i 15 kwietnia zostaną odrobione:

Fir I rok – 8 maja, 8:30-15:15

Fir III rok – 15 maja, 8:30-15:15

Dział Organizacji Nauczania
04-04-2019 Uwaga studenci Ped II roku  !!

Zajęcia z “Ochrony zdrowia…” z dr E. Garwacką-Czachor dnia 31 maja oraz 14 kwietnia nie odbędą się.

Zostaną zrealizowane w czwartek 30 maja w godz. 13:45-17:15 w sali 109A

Dział Organizacji Nauczania
03-04-2019 Uwaga studenci IP !!

Dyżur w sprawie praktyk mgr inż Z. Rogalska pełni w każdą środę w godz. 12:30-13:15 w sali 002B

Dział Organizacji Nauczania
02-04-2019 Uwaga studenci IP – Met III rok, Air III rok !!

W czwartki – zaczynając od 4 kwietnia o godz. 15.30 w sali 101B odbywać się będą zajęcia “Drony – bezzałogowe statki powietrzne”

Dział Organizacji Nauczania
18-03-2019 Informacja !!

Mgr Ewa Beata Pastor (opiekun praktyk kierunku Finanse i rachunkowość)

jest dostępna dla studentów i jednostek organizacyjnych w czwartki

od godz. 14:45 do 15:30 i pod numerem telefonu: 692 826 682

Dział Organizacji Nauczania
08-03-2019 Studenci proszeni są  o osobisty odbiór decyzji w dziekanacie w sprawie:

wpisów warunkowych, indywidualnych organizacji studiów i różnic programowych.

DZIEKANAT
 07-03-2019 Uwaga studenci !!

Terminy odrabianych zajęć z dr I. Rutkowską :

Nowe Media, III rok:

warsztaty z edytorstwa: 6 maja, godz. 13.45-15.15

seminarium: 10 kwietnia, godz. 17.05-18.35

 

Nowe Media, I rok:

retoryka: 6 czerwca, godz. 12.00-13.30

 

Pedagogika, III rok lic.

logopedia: 20 maja: 13.45-15.15

Dział Organizacji Nauczania
20-02-2019 Studenci!!!

Dziekanat Uczelni informuje, że obowiązkiem studenta jest posiadanie legitymacji studenckiej.

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji,  rozpatrywania innych spraw studenckich związanych z tokiem studiów, należy okazać legitymację studencką.

DZIEKANAT
08-01-2018 Uwaga studenci !!Informujemy, że od sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 r. wprowadzamy elektroniczny system obsługi studentów. W związku z powyższym rezygnujemy z okresowych kart osiągnięć studenta.

Prosimy o zalogowanie się na stronie: https://omnis.pwsz.glogow.pl/auth/login

zgodnie z instrukcją: “jak się zalogować?”

Login: nr indeksu

Hasło: nr PESEL

Na platformę eDziekanat można również przejść klikając w ikonę na stronie głównej Uczelni

Dział Organizacji Nauczania
 2016-10-01

UWAGA STUDENCI !!!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie § 14 ust. 6 Student zobowiązany jest w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w Dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta.

 Studenci, którzy nie mieli egzaminów poprawkowych powinni niezwłocznie oddać indeks wraz z kartą. 

Obowiązkiem studenta jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wpisu do indeksu
i karty okresowych osiągnięć studenta.

Brak wpisu w jednym z tych dokumentów traktuje się jako niedopełnienie warunków zaliczenia przedmiotu.

 

Informujemy, że nie będą wydawane studentowi zaświadczenia, jeżeli nie zostanie złożony w Dziekanacie uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta.

DZIEKANAT Studenci przystępujący do obrony !!!!Kompletnie uzupełnione indeksy wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta należy złozyć w Dziekanacie nie później niż tydzień przed wyznaczym terminem obrony.Przypominamy, iż Dziekanat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00dodatkowo w tygodnie “zjazdowe” – piątki  od godz. 10.00-18.00 oraz w soboty od 8.30 do 14.00Studenci niestacjonarni – proszę nie zapomnieć o braku zaległosci finansowych !!!DZIEKANAT29.01.2014Studenci mający Indywidualną Organizację Studiów !!!Informuję, iż zostaliści zobowiązani do indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz ustalenia terminów zaliczeń i egzaminów, założenia zeszytu obejmującego: nazwę przedmiotu, stopień/tytuł, imię i nazwisko wykładowcy, numer i datę konsultacji lub datę uczestnictwa w zajęciach, treści obowiązujące do zaliczenia przedmiotu, formę zaliczenia przedmiotu, podpis wykładowcy i studenta.Należało się zgłosić z ww. zeszytem do dziekanatu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W związku z powyższym minął termin  wypełnienia zobowiązania.Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić przyznania takiego trybu nauczania na semestr następny osobie, która terminowa nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań

Dziekanat

 

Semestr zimowy – rok akademicki  2018/2019

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
1 października – 7 października 2018 8 października – 14 października 2018
15 października – 21 października 2018 22 października – 28 października 2018
29 października – 4 listopada 2018 5 listopada – 11 listopada 2018
12 listopada – 18 listopada 2018 19 listopada – 25 listopada 2018
26 listopada – 2 grudnia 2018  3 grudnia  – 9 grudnia 2018
10 grudnia – 16 grudnia 2018 17 grudnia– 23 grudnia 2018
24 grudnia – 30 grudnia 2018 31 grudnia– 6 stycznia 2019
7 stycznia – 13 stycznia 2019 14 stycznia – 20 stycznia 2019
21 stycznia – 27 stycznia 2019

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny,

Kierunki: finanse i rachunkowość, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TP

 1. 5-7 października
 2. 19-21 października
 3. 16-18 listopada
 4. 23-25 listopada /po TNP/
 5. 30 listopada – 2 grudnia
 6. 14-16 grudnia
 7. 4-5 stycznia /poTNP/ /pt-sb/
 8. 11-13 stycznia
 9. 25-27 stycznia

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

Semestr letni – rok akademicki  2018/2019

 

TYDZIEŃ PARZYSTY TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
18 lutego – 24 lutego 2019 25 lutego – 3 marca 2019
4 marca – 10 marca 2019 11 marca  – 17 marca 2019
18 marca – 24 marca 2019 25 marca – 31 marca 2019
1 kwietnia– 7 kwietnia 2019 8 kwietnia – 14 kwietnia 2019
15 kwietnia –21 kwietnia 2019  22 kwietnia – 28 kwietnia 2019
29 kwietnia – 5 maja 2019 6 maja – 12 maja 2019
13 maja  – 19 maja 2019 20 maja – 26 maja 2019
27 maja– 2 czerwca 2019 3 czerwca – 9 czerwca 2019
10 czerwca – 16 czerwca 2019

 

 

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczny

Kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, metalurgia, automatyka i robotyka, pedagogika, nowe media:

 

Zjazdy po TNP

 1. 15 – 17 lutego
 2. 1 -3 marca
 3. 15–17 marca
 4. 29-31 marca
 5. 12-14 kwietnia
 6. 26-28 kwietnia
 7. 10-12 maja
 8. 24-26 maja
 9. 7-8 czerwca /pt-sob/
 10.  14-16 czerwca /po TP/

 

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.3§13Uchwały nr 144/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Semestr zimowy:      01.10.2018 17.02.2019

zajęcia dydaktyczne:  1 października 2018 – 27 stycznia 2019

przerwa świąteczno–noworoczna: 22 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019

sesja egzaminacyjna: 28 stycznia 2019 – 1o lutego 2019

sesja poprawkowa: 11 lutego 2019 – 17 lutego 2019

Semestr letni: 18.02.2019 – 30.09.2019

zajęcia dydaktyczne:  18 lutego 2019 – 16 czerwca 2019

przerwa świąteczna:  17 kwietnia 2019 – 23 kwietnia 2019

sesja egzaminacyjna: 17 czerwca 2019 –23 czerwca 2019

sesja poprawkowa: 2 września 2019 – 15 września 2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018,  2 maja 2019,

ZWYCZAJNE POSIEDZENIA SENATU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

21 wrzesień 2018

16 listopad 2018

14 grudzień 2018

15 luty 2019

12 kwiecień 2019

10 maj 2019

14 czerwiec 2019

 

Zajęcia na studiach stacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do soboty.