– Kontakt z pełnomocnikiem

Istnieje kilka form kontaktu z Pełnomocnikiem. Możesz:

  • zadzwonić: dr Alicja Ostrowska 609 352 246,
    Biuro Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych 076 832 04 25
  • napisać e-maila: a.ostrowska@pwsz.glogow.pl
  • przyjść osobiście do Punktu Konsultacyjnego, pok. 201B, a także
  • zgłosić się do Dziekanatu tel. 076 835 35 66; tel/fax 076 832 04 21

Jeżeli nie możesz skontaktować się w godzinach pełnionego dyżuru, w miarę potrzeb istnieje możliwość umówienia się w innym terminie i miejscu.

Punkt Konsultacyjny rozpoczął swoją działalność od 1.12.2007 roku. Obecnie znajduje się on w budynku PWSZ w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, pok. 201B. Punkt Konsultacyjny to miejsce, w którym możesz poznać pełnomocnika i osoby współpracujące z nim, nawiązać kontakt z innymi osobami niepełnosprawnymi, sam włączyć się w pomaganie innym. Uzyskasz tu także informacje o Twoich prawach i możliwościach pomocy. Możesz też podzielić się swoimi problemami, uwagami oraz oczekiwaniami względem Uczelni. Wszelkie informacje o stanie zdrowia oraz danych osobowych objęte są tajemnicą. W rozmowie z pełnomocnikiem sam możesz wyrazić zgodę na ujawnienie informacji dotyczących stanu Twojego zdrowia, jedynie w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne, np. w celu wykorzystania do przygotowywania danych statystycznych w PWSZ w formie zbiorczej.

Back to top