– Nowa publikacja studentki pielęgniarstwa

W czasopiśmie „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” (nr 11/2022 – dostępny w czytelni Biblioteki PWSZ w Głogowie) ukazał się artykuł Zuzanny Przybylskiej – studentki II roku kierunku Pielęgniarstwo I st. W tekście zatytułowanym „Rozwój pielęgniarstwa i jego profesjonalizacja” autorka opisuje proces przemian zachodzących w podejściu do opieki nad chorymi oraz kształtowania się zawodu pielęgniarki od czasów starożytnych do współczesnych. Praca powstała pod kierunkiem dr n. med. Elżbiety Garwackiej-Czachor.
Artykuł Zuzanny Przybylskiej jest kolejną publikacją naszych studentek – członkiń Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – z czego jesteśmy bardzo dumni. Zachęcamy studentów pielęgniarstwa do uczestnictwa w pracach Koła i aktywności naukowej.
Back to top