– Konkurs LSSE na najlepszą pracę inżynierską rozstrzygnięty!

Znamy już laureatów kolejnej edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w Instytucie Politechnicznym obronioną w roku akademickim 2020/2021. Konkurs od kilku lat organizowany jest przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie. W siedzibie LSSE w Legnicy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w której zasiadali: Pan Przemysław Bożek – prezes LSSE, Pani Bernadetta Brożyna – dyrektor Departamentu Klastrów i Komunikacji oraz dr inż. Paweł Modzel – dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie.

W tej edycji na konkurs zgłoszonych zostało sześć prac dyplomowych. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz dyskusji stwierdzono, że największymi walorami praktycznymi charakteryzują się prace według następującej kolejności:

I miejsce       – inż. Remigiusz Dauksza za pracę BUDOWA FREZARKI CNC – promotor: dr inż. Elżbieta Banaczyk, recenzent:  dr inż. Ryszard Janas
II miejsce      – inż. Leszek Daniec  za pracę AUTOMATYKA STEROWANIA ROZJAZDAMI KOLEJOWYMI – promotor: dr inż. Ryszard Janas, recenzent: dr inż. Sławomir Chmielewski
III miejsce    – inż. Dorota Zaremba za pracę MODERNIZACJA UKŁADÓW ZABEZPIECZEŃ NA WYBRANYCH URZĄDZENIACH TRANSPORTU BLISKIEGO – promotor: dr inż. Paweł Modzel, recenzent: dr inż. Sławomir Chmielewski

Wyróżnienia:

  • inż. Mateusz Przesławski za pracę ZASTOSOWANIE NARZĘDZI LEAN W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYZUJĄCYM SIĘ PRODUKCJĄ JEDNOSTKOWĄ/NIEPOWTARZALNĄ BARDZO ZŁOŻONYCH WYROBÓW – promotor: dr inż. Sławomir Chmielewski, recenzent: dr inż. Ryszard Janas
  • inż. Artur Szymorek za pracę WPŁYW UŻYCIA MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI (VSM) NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY NA WYBRANYM PROCESIE PRODUKCYJNYM promotor: dr inż. Sławomir Chmielewski, recenzent: dr inż. Ryszard Janas
  • inż. Wileta Wróbel za pracę INTELIGENTNY AUTONOMICZNY ZARZĄDZALNY SYSTEM DOZOWANIA POKARMU promotor: dr inż. Ryszard Janas, recenzent: dr inż. Sławomir Chmielewski

Gratulujemy! Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas specjalnego spotkania.

Back to top