– KGHM Polska Miedź S.A. i CBJ partnerami PWSZ w Głogowie

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Centrum Badań Jakości stały się partnerami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w kształceniu przyszłych inżynierów.  Dziś w siedzibie Polskiej Miedzi w Lubinie nastąpiło podpisanie dwóch porozumień pomiędzy stronami.

W imieniu miedziowej spółki porozumienie podpisali Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju Adam Bugajczyk oraz Wiceprezes Zarządu Dariusz Świderski. Drugi dokument podpisał Prezes Zarządu Centrum Badań Jakości dr Wacław Szetelnicki.  Na obydwu dokumentach swój podpis złożyła Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył także gość specjalny – Poseł RP Wojciech Zubowski, który jako parlamentarzysta Ziemi Głogowskiej, a wcześniej także jako członek Konwentu Uczelni, angażuje się w działania wspierające rozwój uczelni. Pan Poseł był jednym z inicjatorów podjęcia rozmów o nawiązaniu współpracy miedziowej spółki z naszą uczelnią i aktywnie uczestniczył w pracach nad kształtem podpisanych dziś porozumień.

Zawarte dziś porozumienia zakładają m.in. wspólne organizowanie seminariów i konferencji, konsultacje w zakresie modyfikacji i tworzenia nowych programów studiów, a także organizowanie praktyk studenckich i wyjazdów studyjnych do poszczególnych miejsc technologicznych.

Więcej informacji w kolejnych wpisach.

Back to top