– Gość w PWSZ w Głogowie

Profesor Viktar Tarantsei z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały przebywa z tygodniową wizytą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

W czasie pobytu w naszej uczelni gość z Białorusi  m. in. zapozna się z obecnym procesem nauczania na kierunku Pedagogika w PWSZ w Głogowie (pozna standardy, plany nauczania każdego przedmiotu, efekty kształcenia, technologie i metody nauczania oraz z systemem praktyk zawodowych studentów kierunku Pedagogika. Zwiedzi także uczelnię i zobaczy w jakich pracowniach kształcą się przyszli pedagodzy. Profesor Tarantsei spędzi też czas w Bibliotece uczelnianej, gdzie zapozna się z księgozbiorem dedykowanym Instytutowi Humanistycznemu oraz odwiedzi dziekanat. Obie strony omówią też bieżącą sytuację polityczną w Polsce i na Białorusi oraz skutki związane z pandemią COVID-19, uzgodnią wpływ tych kwestii na współpracę obu uczelni i przedyskutują  kwestię możliwości kooperacji w kolejnych latach. Poza pracą na uczelni zaplanowane zostało także zwiedzanie zabytków Głogowa oraz wycieczka do  Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały od kilku lat współpracują ze sobą w ramach realizacji programu Erasmus+.  Obustronne wizyty pozwalają wzmocnić kontakty i wyznaczać kierunki dalszych działań.

Back to top