Stypendia i pomoc materialna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest uczelnią publiczną, która realizuje system świadczenia pomocy materialnej, wspierający studentów. Są nim objęci zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych I i II stopnia. Studenci PWSZ w Głogowie mogą ubiegać o pomoc materialną  w formie: a) stypendium socjalnego (które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznane w zwiększonej … Czytaj dalej Stypendia i pomoc materialna