– Zasady przyjęć na studia

Zasady i tryb przyjęć na studia reguluje załącznik do uchwały Senatu nr 32/VI/21 z dn. 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/23.

Treść załącznika do pobrania

Ogólne informacje o studiach dla cudzoziemców

NIEMOŻNOŚĆ STUDIOWANIA DWA RAZY NA TYM SAMYM KIERUNKU

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie nie można podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy  studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Wynika to z niemożności wystawienia dwa razy dyplomu ukończenia studiów na tym samym kierunku i poziomie kształcenia.

Absolwenci danego kierunku mogą  kontynuować kształcenie na kolejnym poziomie na tym samym kierunku studiów.
Przykład : Absolwent studiów I stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika nie może podjąć po raz drugi studiów I stopnia na kierunku pedagogika. Może natomiast podjąć studia drugiego stopnia na tym kierunku.

Jeśli masz pytania – zadzwoń!

Dziekanat: tel. 76 832 04 21, 76 832 04 40
lub
Rzecznik PWSZ w Głogowie:
tel. 76 832 04 42

Back to top