– Opłaty

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2021/2022 wynosi 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto uczelni:

Tytuł przelewu:
Opłata rekrutacyjna 2021 (nazwisko kandydata/numer kandydata/numer podania).
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Back to top