– Certyfikaty dla kolejnych studentów

Nowy rok otworzył przed studentami nowe możliwości. Studenci 3 roku kierunku Automatyka i robotyka wzięli udział w kursie „Napędy Sinamics”, którego organizatorem i koordynatorem był dr inż. Ryszard Janas – wykładowca PWSZ w Głogowie.

Tematyka, kursu który poprowadziła firma „Mechatronik Artur Grochowski” www.mechatronik.pl, obejmowała najnowocześniejsze rozwiązania stosowane do napędzania pojazdów, maszyn roboczych, obrabiarek, robotów  i linii produkcyjnych napędów energoelektronicznych w zakresie ich konfiguracji i programowania z użyciem informatycznych sieci przemysłowych – sieci Profinet. Przedstawiono napędy liniowe, serwonapędy jak również napędy wektorowe. Tematykę uzupełniono o zastosowania sieci Profinet do cyfrowego sterowania pulpitami operatorskimi oraz układami pneumatyki  przemysłowej. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem przez uczestników udostępnionego na czas kursu sprzętu, co pozwoliło na bieżące łączenie teorii z praktyką.

Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Tematyka kursu była powiązana z koncepcją Przemysł 4.0 która zakłada m.in. powszechne stosowanie technologii cyfrowych w przemyśle. Podobnie jak nie można sobie wyobrazić funkcjonowania współczesnego świata bez Internetu, tak współczesny przemysł nie może funkcjonować bez informatycznych sieci przemysłowych – Profinetu. Kurs był rozszerzeniem zajęć prowadzonych na Uczelni przez wykładowców PWSZ.

Back to top