– Osoby z niepełnosprawnością

Przypominam, iż każdy student z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o stypendium dla osoby niepełnosprawnej (druk do pobrania ze strony internetowej). Przysługuje także dofinansowanie z PFRON – proszę dostarczać dokumenty do wypełnienia do Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Stypendia i pomoc materialna

Za nami już dwa wykłady prowadzone przez psycholog, mgr Karinę Pilch:

Stres w ujęciu psychologicznym i metody radzenia sobie z nim (10 marca 2021r.)
Wpływ społeczny (17 marca 2021r.)

Po przerwie świątecznej zapraszamy na konsultacje indywidulane. Chętnych proszę o zgłoszenia do mnie (a.ostrowska@pwsz.glogow.pl) lub pani psycholog.

Przypominam, spotkanie na Classroom (Wsparcie psychologiczne, kod zajęć 5mqbqjr)

Back to top