– Instytut Politechniczny

Warsztaty, pokazy, prezentacje, a także nieoczywiste atrakcje czekały na uczestników Dnia Otwartego Instytutu Politechnicznego, który odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Uczelnię odwiedziło blisko 250 uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z Głogowa i Chocianowa.

Niemal w każdej pracowni Instytutu Politechnicznego odbyły się różnego rodzaju zajęcia przeprowadzone przez wykładowców kierunków inżynierskich, studentów Koła Naukowego …

Prorektor PWSZ – dr inż. Elżbieta Banaczyk z grupą studentów Instytutu Politechnicznego – kierunku Automatyka i Robotyka odbyli wizytę studyjną w Centrum Badań Jakości sp. z o.o. – Laboratorium w Polkowicach. Wizyta odbyła się  w ramach realizacji porozumienia o współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.

Studenci zapoznali się ze zautomatyzowaną linią analizy składu próbek urobku pobieranych …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty z zakresu symulacji medycznych dla studentek i studentów uczelni w ramach projektu pn: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Głogowie” (nr POWR.05.03.00-00-0021/19), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla …

Inż. Emilia Duda oraz inż. Karol Kołtowski – świeżo upieczeni absolwenci PWSZ w Głogowie – otrzymali dyplomy oraz podziękowania za udział w ogólnopolskim konkursie pn.: “Stwórz stanowisko edukacyjne w oprogramowaniu Simultus!” zorganizowanym przez firmę Multiptojekt.

Konkurs adresowany był do studentów szkół wyższych studiujących na kierunkach związanych z automatyką i robotyką. Zadaniem uczestników było zaprogramowanie za pomocą programu Simultus funkcjonowania skonstruowanego przez uczestników stanowiska edukacyjnego, wykonanie rysunków jego elementów w programie AutoCad, a także napisanie programu do sterującego stanowiskiem sterownika Fatek korzystając z oprogramowania WinProLadder. Następnie należało dokonać integracji wszystkich elementów i uruchomić całość w trybie symulacyjnym.

Read more Godnie reprezentowali Uczelnię

Back to top