– Instytut Politechniczny

Studenci I roku kierunku Inżynieria i logistyka produkcji oraz kierunku Automatyka i robotyka uczestniczą w kursie przygotowującym do państwowego egzaminu w zakresie uprawnień elektrycznych do 1 kV. Uprawnienia te są niezbędne każdemu absolwentowi uczelni, który planuje dalszą karierę zawodową w zakładach przemysłowych na stanowiskach inżynierskich związanych z automatyką i robotyką oraz inżynierią produkcji. Dzięki realizacji …

Znamy już laureatów kolejnej edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w Instytucie Politechnicznym obronioną w roku akademickim 2020/2021. Konkurs od kilku lat organizowany jest przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie. W siedzibie LSSE w Legnicy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w której zasiadali: Pan Przemysław Bożek – prezes LSSE, Pani Bernadetta Brożyna – dyrektor Departamentu Klastrów i Komunikacji oraz dr inż. Paweł Modzel – dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie.

W tej edycji na konkurs zgłoszonych zostało sześć prac dyplomowych. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz dyskusji stwierdzono, że największymi walorami praktycznymi charakteryzują się prace według następującej kolejności:

Read more Konkurs LSSE na najlepszą pracę inżynierską rozstrzygnięty!

Wykładowcy Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie – dr inż. Paweł Modzel, dyrektor IP i dr inż. Marcel Luzar oraz dwoje studentów kierunku Automatyka i robotyka – Pani Anna Dubas i Pan Paweł Dołęga, odbyli dwudniowe szkolenie z obsługi Cobota, czyli robota współpracującego. Szkolenie pozwoliło uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą i wykorzystaniem Cobota …

Studenci IV roku kierunku Automatyka i robotyka zakończyli kurs doskonalący, po którym otrzymali certyfikaty firmy LUMEL S.A. Kurs, który poprowadził dr inż. Sławomir Chmielewski, odbył się w formie wykładów i ćwiczeń, a omawiane zagadnienia pogłębiono w dyskusji i na podstawie praktycznych przykładów. Zakres tematyki szkolenia obejmował:
– Metody i techniki zarządzania jakością
– Proces ciągłego doskonalenia, identyfikacja …

Back to top