– Instytut Medyczny

Umiejętność przeprowadzenia badania fizykalnego przez studentów pielęgniarstwa, a potem przez pielęgniarki w pracy zawodowej wymaga ciągłego doskonalenia samej techniki, a także interpretacji wyników. W związku z powyższym już na etapie studiowania pojawia się potrzeba ciągłych warsztatów  praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w czasie realizacji przedmiotu ” badanie fizykalne”.
Z tą myślą zrodził się pomysł przeprowadzenia Konkursu wewnątrz …

Logo instytutu medycznego na turkusowym tle

W dniu 21.03.2023 r. odbył się I etap XIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w którym udział wzięli studenci III roku kierunku pielęgniarstwo (studia licencjackie) w PWSZ w Głogowie. Polegał on na rozwiązaniu testu (jednokrotnego wyboru) z zakresu:
– Podstawy Pielęgniarstwa
– Choroby wewnętrzne i Pielęgniarstwo Internistyczne
– Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne
– Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne
– Podstawowa Opieka Zdrowotna
– Geriatria …

Logo instytutu medycznego na turkusowym tle

To był bardzo intensywny czas dla Instytutu Medycznego. Przez ostatnie dziesięć dni odbyło się wiele różnego rodzaju działań, do udziału w których zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich. Dni Otwarte pn. „Instytut w pigułce” obejmowały wiele ciekawych form promocji naszej Uczelni oraz  kierunku pielęgniarstwo. Były to:

-warsztaty w CSM- wykonywanie procedur medycznych: mgr P.Trzaniec, mgr M. Szałęga, mgr …

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dziś w PWSZ w Głogowie  odbyła się Debata Oksfordzka, która w całości została przeprowadzona przez  studentów pielęgniarstwa.

 Dyskusja oparta na argumentach toczyła się wokół Tezy: Praca Pielęgniarki PRZYNOSI  SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ,  zapewnia dobre warunki pracy  oraz  płacy. Zgodnie z regulaminem debaty,  strony debaty przedstawiły argumenty przemawiające za i przeciw postawionej tezie. Wymiana argumentów …

Back to top