– Instytut Ekonomiczny

Jesteś studentem? Warto więc wiedzieć z jakich form pomocy finansowej możesz skorzystać. A możliwości jest wiele.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania. Broszura …

Dydaktyk, wieloletni wykładowca PWSZ w Głogowie, dr Izabella Cech zdobyła nowe kwalifikacje i tym samym poszerzyła zakres swoich kompetencji zarówno zawodowych jak i tych związanych z pracą dydaktyczną.

Pani Doktor ukończyła podyplomowe studia zawodowe w Instytucie szkoleniowym Uniwersytetu Humbolta w Berlinie Artop GmbH (sp. z o.o.), który posiada uprawnienia do certyfikowania zawodów regulowanych na terenie Niemiec. Ukończenie studiów pozwoliło na uzyskanie zawodu mediatora. Dr Izabella Cech specjalizuje się w mediacji gospodarczej oraz, z racji posiadania niemieckich uprawnień transgranicznego doradcy podatkowego, także w zakresie spraw polsko-niemieckich.  Uprawnienia zdobyte
w Berlinie, zgodnie z unijnym prawem, pozwalają do wykonywania zawodu mediatora także w Polsce.

Read more Dr Izabella Cech z nowymi uprawnieniami zawodowymi

Baner do artykułu rekrutacja uzupełniająca

Uwaga!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie otwiera nabór uzupełniający na studia w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja elektroniczna potrwa od 24 września do 30 września br.

Wszystkich kandydatów prosimy o dokonanie rejestracji i złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie.

W roku akademickim 2021/2022 w PWSZ w Głogowie będzie prowadzić studia na kierunkach:

licencjackie:

– Pedagogika
– Nowe Media
– Finanse i rachunkowość
– Pielęgniarstwo

inżynierskie:
– …

Back to top