– Anna Włodarczyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa od dawna już realizują wspólne inicjatywy. Teraz sformalizowały swoją współpracę. Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia GEK dr Jan Walczak i Skarbnik Stowarzyszenia Jerzy Akielaszek podpisali dziś porozumienie, w którym wyrażają wolę rozwoju dalszej współpracy w zakresie realizowanej działalności.

Strony …

PWSZ w Głogowie jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie utworzenia Miedziowego Centrum Rozwoju Gospodarczego.  Powstanie ono w Głogowie i będzie jedenym z najważniejszych nowych projektów rozwoju w subregionie legnicko-głogowskim. Jego celem będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie kolejnych inwestorów.  MCRG ma wspierać cały obszar …

Choć z PWSZ w Głogowie pożegnała się już prawie dwa lata temu, nadal pozostaje w kontakcie z uczelnią. Mgr Aleksandra Matusiak-Kujawska – dydaktyk, wieloletni pracownik PWSZ w Głogowie, znana ze swej niezwykłej aktywności, inicjatorka i organizatorka niezliczonych wydarzeń i imprez, nadal jest bardzo aktywna i realizuje swoje pasje, a jak pamięamy, najważniejszą z nich jest …

Szanowni Państwo!

 Z radością informuję, że w listopadzie 2021 r. rocznik PAIDEIA został zarejestrowany w ERIH +, w grudniu  dołączył do periodyków z listy ministerialnej, otrzymując 40 pkt. (nr pozycji 32677; identyfikator periodyku: 201493). Rocznik został przypisany do dyscyplin naukowych: FILOZOFIA i PEDAGOGIKA.
Periodyk ma swoją stronę internetową: https://collegiumverum.pl/paideia/ . Obecnie pracuję nad czwartym numerem pisma. Zapraszam …

Back to top