– Anna Włodarczyk

Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły wezmą udział w XXX Forum Ekonomicznym, które odbędzie się w dniach 7-9 września br. w Karpaczu. Uczelnię reprezentować będzie JM Rektor dr Katarzyna Rusak oraz wykładowcy: dr hab. prof. PWSZ Waldemar Dotkuś i dr Jarosław Hermaszewski, którzy wezmą udział w dwóch debatach panelowych: „Źródła i sposoby finansowania służby zdrowia” oraz „Udział sektora …

Tło PWSZ z logotypami instytutów

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 27 -30 lipca /wtorek-piątek/ w godzinach 10:00 – 14:00 możliwy będzie odbiór odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Odbioru dyplomu należy dokonać osobiście po złożeniu całkowicie wypełnionej karty obiegowej w miejscu odbioru dyplomu.
Dyplomy odbierać należy:
– w Dziale Organizacji Nauczania – pokój 221 – dotyczy kierunków: Pedagogika licencjat, Finanse …

Jest nam ogromnie miło pinformować, że pracownik PWSZ w Głogowie, wykładowca na kierunku Pielęgniarstwo – dr Elżbieta Garwacka- Czachor została członkiem Komisji Bioetycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Państwowej Akademii Nauk na kadencję 1.07.2021 r.- 30.06.2024 r.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

“Komisja Bioetyczna jest niezależnym w swych opiniach ciałem kolegialnym, którego zadaniem jest przyczynianie …

Back to top