– Anna Włodarczyk

Znamy już laureatów kolejnej edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w Instytucie Politechnicznym obronioną w roku akademickim 2020/2021. Konkurs od kilku lat organizowany jest przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie. W siedzibie LSSE w Legnicy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w której zasiadali: Pan Przemysław Bożek – prezes LSSE, Pani Bernadetta Brożyna – dyrektor Departamentu Klastrów i Komunikacji oraz dr inż. Paweł Modzel – dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie.

W tej edycji na konkurs zgłoszonych zostało sześć prac dyplomowych. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz dyskusji stwierdzono, że największymi walorami praktycznymi charakteryzują się prace według następującej kolejności:

Read more Konkurs LSSE na najlepszą pracę inżynierską rozstrzygnięty!

Wykładowcy Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie – dr inż. Paweł Modzel, dyrektor IP i dr inż. Marcel Luzar oraz dwoje studentów kierunku Automatyka i robotyka – Pani Anna Dubas i Pan Paweł Dołęga, odbyli dwudniowe szkolenie z obsługi Cobota, czyli robota współpracującego. Szkolenie pozwoliło uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą i wykorzystaniem Cobota …

Parlament Studentów RP oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów prowadzą kampanię edukacyjno-promocyjną dotyczącą szczepień przeciw COVID-19, w którą włącza się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. Organizatorzy przygotowali szereg materiałów, z których dowiecie się m.in.  co zawiera, a czego nie zawiera szczepionka, jakie mogą wystąpiuć skutki uboczne po przyjęciu preparatu,  jaka jest skuteczność szczepień.  Zachęcamy wszystkich …

Studenci pielęgniarstwa II stopnia wzięli czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „ Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”.  Panie PatrycjaTobis, Agnieszka Mykietyszyn,  Małgorzata Winiarska oraz Wioletta Grochowina przygotowały poster „Propozycja algorytmu porady pielęgniarskiej dla pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej”.

Przygotowany przez studentki pielęgniarstwa algorytm postępowania wpisuje się w  nowy …

Back to top