– PWSZ

Szanowni Państwo,

dzień 7 kwietnia jest szczególnym dniem dla Pracowników Ochrony Zdrowia, ponieważ w tym dniu przypadają obchody Światowego Dnia Zdrowia oraz Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia.

Z okazji tego pięknego święta składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym wszystkim przedstawicielom ochrony zdrowia, a w szczególności nauczycielom akademickim zatrudnionym na naszej Uczelni – …

Prorektor PWSZ – dr inż. Elżbieta Banaczyk z grupą studentów Instytutu Politechnicznego – kierunku Automatyka i Robotyka odbyli wizytę studyjną w Centrum Badań Jakości sp. z o.o. – Laboratorium w Polkowicach. Wizyta odbyła się  w ramach realizacji porozumienia o współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.

Studenci zapoznali się ze zautomatyzowaną linią analizy składu próbek urobku pobieranych …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty z zakresu symulacji medycznych dla studentek i studentów uczelni w ramach projektu pn: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Głogowie” (nr POWR.05.03.00-00-0021/19), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla …

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

Studenci wezmą udział w badaniu standaryzowanym testem pn. „Narzędzie do Badania Kompetencji NBK”. Wszyscy otrzymają informację w postaci raportu na temat poziomu kluczowych kompetencji, wymaganych do wykonywania pracy na wybranym lub zgodnym z wyuczonym zawodem stanowisku pracy.
Uczestnicy o kluczowych kompetencjach na poziomie niezbędnym do wykonywania pracy otrzymają dodatkowe potwierdzenie …

Back to top