Ważne informacje dla studentów

Ważne informacje dla studentów
w związku z częściowym przywracaniem działalności  PWSZ w Głogowie w okresie trwającego zagrożenia wirusem COVID-19

Zajęcia dydaktyczne 
Do końca semestru zarówno zajęcia, jak i większość zaliczeń, odbywać się będzie zdalnie, z wyłączeniem niektórych laboratoriów.
Obecnie Dyrektorzy Instytutów analizują warunki i możliwości prowadzenia zajęć laboratoryjnych i ćwiczeniowych w trybie stacjonarnym. Laboratoria, które  trzeba przeprowadzić stacjonarnie, będą uruchamiane od 25 maja przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej.  Trzeba liczyć się z nowym planem zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmą Dyrektorzy Instytutów poszczególnych kierunków.

Letnia sesja egzaminacyjna
Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się w trybie zdalnym lub na terenie Uczelni.
W przypadku realizacji egzaminów i kolokwiów w sposób tradycyjny na terenie Uczelni, muszą się ono odbywać przy podziale na małe grupy, z zachowaniem warunków ostrożności. Proszę porozmawiać na temat zaliczeń z wykładowcami i wspólnie ustalić zasady, które pozwolą zaliczyć Wam przedmioty.

Obrony prac dyplomowych
Możliwe są dwie formy egzaminów dyplomowych: zdalne i przeprowadzone na terenie Uczelni z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Decyzje w sprawie wyboru formy egzaminu dla danej grupy studentów podejmą Dyrektorzy Instytutów oni też poinformują Was o przyjętej formie egzaminu oraz przedstawią zasady i wymogi co do ich przeprowadzania. Przerwy między poszczególnymi egzaminami będą dłuższe, aby nie dopuścić do gromadzenia się  na korytarzach zdających, udział osób towarzyszących jest niewskazany.

 Konsultacje bezpośrednie dla studentów są możliwe. Zaleca się jednak konsultacje przeprowadzone  w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.

Administracja Uczelni pracuje, ale należy ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt. Zaleca się korzystanie z korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

Więcej informacji już wkrótce na stronach Instytutów.

PROREKTOR dr inż. Elżbieta Banaczyk

Odbiór legitymacji studenckich

Legitymacje do odbioru dla studentów o numerach albumu:

4872 4787 4918 3938
4998 4955 4846 4698
4774 4788 4693 4850
4963 4903 4732 4823
4803 4957 4438 4852
4783 5004 4810 4888
4871 4845 4811 4936
4887 4966 4754 4744

Dla studentów o numerach albumu (według listy powyżej) są przygotowane do odbioru legitymacje studenckie.

Dokument należy odebrać w Dziekanacie w terminach:
– 13 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 14 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 15 maja 2020r w godzinach: 08.00-10.00

Bardzo prosimy studentów, którzy jeszcze nie wymienili legitymacji na elektroniczną o jak najszybsze dostarczenie poniższego:

– fotografię (wym. 37 x 52) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w formacie  elektr. JPG (wym. 236 x 295 pikseli), maksymalny rozmiar pliku 100 KB, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, fotografia podpisana: imię_nazwisko, wysłana na adres: els@pwsz.glogow.pl W tytule: imię, nazwisko oraz kierunek studiów.

– Dowód wpłaty w wys. 22 zł (z dopiskiem legitymacja) wniesionej na konto PWSZ w Głogowie,

Bank Spółdzielczy we Wschowie

Oddział Głogów ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Zbliża się okres wakacyjny, a ważna legitymacja jest podstawą do zniżki !!!

Legitymacje tradycyjne nie będą już podbijane.

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i realnym zagrożeniem wystąpienia przypadków zarażenia, w dniach 25.03.-10.04. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne oraz dostęp do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będzie ograniczony. Pracownicy administracyjni będą pracować zdalnie (z domu), natomiast będą dyspozycyjni pod adresami mailowymi, które znaleźć można TUTAJ. W sytuacji wymagającej pilnego kontaktu należy dzwonić pod numer  76 832 04 47.

XIV POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Tylko do 9 marca 2020r. można zgłaszać swój udział w XIV Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca”. Konkurs odbędzie się 12 marca 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i jest organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu głogowskiego i powiatów ościennych, i zostanie rozstrzygnięty oddzielnie w dwóch kategoriach. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca 2020 r. na adres: anna.olczak@zse.glogow.pl
W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów-uczestników konkursu oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej grupę do konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z RODO należy także dostarczyć w dniu konkursu.

Komunikat Rektora – Koronawirus

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zdecydowała, że:

  1. Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i północne Włochy, a w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum).
  2. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.
  3. Zobowiązuje się osoby sprawujące stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników i Studentów naszej Uczelni.
  4. Zobowiązuje się studentów i pracowników do informowania swoich przełożonych o planowanych wyjazdach do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.

Osoby sprawujące stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych zostali poinformowani, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.

W przypadku studentów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

Powołania w PWSZ w Głogowie Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus

Powołuje się Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus w składzie:

1.      Dr Katarzyna Rusak – Rektor (przewodnicząca);

2.      Dr inż. Elżbieta Banaczyk – Prorektor;

3.      Dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa – Dyrektor IE;

4.      Dr Sławomira Lisewska – Dyrektor IH;

5.      Mgr Ewa Todorov – Dyrektor IM;

6.      Dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor IP;

7.      Mgr Renata Pawlaczek – Kierownik DGT.

Wobec napływających informacji o kolejnych stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce, zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz innych służb i stosować się bezwzględnie do ich zaleceń, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

Komunikaty znajdują się pod linkiem: htts://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/

Pełna treść Zarządzenia Rektora