PWSZ w Głogowie

Jest nam ogromnie miło pinformować, że pracownik PWSZ w Głogowie, wykładowca na kierunku Pielęgniarstwo – dr Elżbieta Garwacka- Czachor została członkiem Komisji Bioetycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Państwowej Akademii Nauk na kadencję 1.07.2021 r.- 30.06.2024 r.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

„Komisja Bioetyczna jest niezależnym w swych opiniach ciałem kolegialnym, którego zadaniem jest przyczynianie się do zagwarantowania praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników eksperymentów medycznych. Komisja strzeże poszanowania godności osoby ludzkiej jako wartości nadrzędnej w stosunku do celów naukowych projektów badawczych, kierując się w swoim działaniu Zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), stanowiącymi międzynarodowy standard etyczny i naukowy”.
(źródło: https://bioetyka.hirszfeld.pl/procedury/)

Back to top