XII POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Tylko do końca miesiąca można zgłaszać swój udział w XII Powiatowym Konkursie “MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole i jest organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego i powiatów ościennych i zostanie rozstrzygnięty w tych dwóch kategoriach oddzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2018 r. na adres: amp-zse@pwsz.glogow.pl. W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów – uczestników konkursu oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej grupę do konkursu lub przesłać skan wypełnionej karty zgłoszenia. 

Harmonogram – POBIERZ
Celem konkursu jest:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
  • promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności,
  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
  • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
  • skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Konkurs patronatem objęli: Starosta Głogowski, Jarosław Dudkowiak, Prezydent Miasta Głogowa, Rafael Rokaszewicz oraz JM Rektor PWSZ w Głogowie, dr Katarzyna Rusak.

Sponsorami nagród są od lat także: BZWBK Grupa Santender, BS w Głogowie oraz Firma komputerowa „Starcom” z Głogowa.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu, tj. 12 kwietnia 2018 r. oraz zostanie opublikowane na stronach Ekonomika i PWSZ w Głogowie.

Do pobrania:
Regulamin – szkoły ponadgimnazjalne
Regulamin – gimnazja
Karta zgłoszenia
Szczegółowa problematyka konkursu