Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW dla studentów
Polisa: EDU-A/P 046849

Opcja Podstawowa Plus

InterRisk TU S.A. VIG

ul. Noakowskiego 22 00-668 Warszawa
Składka: 30,00 zł

(bez wyczynowego uprawiania sportu)

Świadczenie Wysokość świadczenia Wysokość sumy
ubezpieczeni (SU)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 20 000 zł
poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za 1% uszczerbku na zdrowiu określony wyłącznie wTabeli Norm Uszczerbku na zdrowiu Edu Plus – 1% SU
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

(w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 10% SU
pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 10% SU
wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 10% SU

OPCJE DODATKOWE

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 100% SU 10 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU za ka
żdy dzień (świadczenie od pierwszgo dnia
pobytu)
5 000 zł
Opcja Dodatkowa D5      pobytu w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za ka
żdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia
pobytu)
5 000 zł
Druk listy ubezpieczonych
Druk zgłoszenia Szkody – PWSZ Głogów
Druk zgłoszenia Szkody – Przykład
Procedura zgłaszania szkód
Zakres ubezpieczenia
Ogólne warunku ubezpieczenia EDU PLUS
Postanowienia dodatkowe do OWU

Zgłaszanie szkód:

https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

Formularz zgłaszania szkód z polis EDU Plus:

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

Agencja obsługująca ubezpieczenie:

LUST Ubezpieczenia

ul. Sikorskiego 22 67-200 Głogów

Tel: 76-726-42-43 / 509-374-464

Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 8:00-18:00 , Sobota 9:00-13:00