Ubezpieczenie NNW

Uwaga studenci

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2018/2019 – składka 28 zł

 

  • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019.
  • Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24h/dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
  • Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 28 zł PLN za 12 miesięcy ochrony.
  • Suma ubezpieczenia wynosi 20.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.
  • Uproszczone procedury likwidacji: minimum formalności, szybka wypłata świadczenia. W przypadku zgłoszenia szkody – dostępność informacji o aktualnym statusie załatwienia sprawy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie, poprzez kontakt z Infolinią, lub emailowo bez konieczności osobistej wizyty w Oddziale.

_________________________________________________________________

Przypominam, iż od studentów odbywających praktyki wymagane jest ubezpieczenie NNW.

KIERUNEK: Pielęgniarstwo – ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe

_________________________________________________________________

Starostowie grup/reprezentanci grup proszeni są o pilne zgłoszenie
się do sekretariatu Kanclerza (pok. 117 – I piętro)
w celu odebrania druku listy osób zgłaszanych do ubezpieczenia.
________________________________________________________

Zebrane przez starostów składki należy wpłacić w Sekretariacie Kanclerza  

do dnia 26 października 2018 roku.
Ubezpieczenie NNW dla studentów

Polisa: PWB385899

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa

Składka: 28 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (również w wyniku aktu terroru) 100% su 20.000 zł
za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (również w wyniku aktu terroru) 1% su 200 zł
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%
(świadczenie dodatkowe, jednorazowe)
5% należnego świadczenia z tyt. uszczerbku na zdrowiu 1000zł
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% su 20.000zł
śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej 200% su 40.000zł
śmierć Ubezpieczonego w skutek aktów terroru 50% su 10.000zł
zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych zaleconych przez lekarza, poniesionych na terenie RP do 20% su 4000zł
zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
warunek – niezdolność powyżej 31 dni
2% su
świadczenie jednorazowe
400zł
świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki (100zł za 7 dni szkolnych, max za 35 dni szkolnych) 100 zł
za każde 7 dni
pogryzienie przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady
warunek – pobyt w szpitalu przez min. 48 h
świadczenie jednorazowe 200zł
SKŁADKA roczna za ubezpieczenie 28 zł

 

 

Druk listy studentów do ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia i zgłaszanie szkody
Tabela świadczeń stałych
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

Zgłaszanie szkód:

https://www.gothaer.pl/pl-zgloszenie-szkody

 

Agencja obsługująca ubezpieczenie:

RCU Ubezpieczenia Oddział Głogów

ul. Wojska Polskiego 17H , 67-200 Głogów

Tel: 722 030 930

Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00 , Sobota 10:00-13:00