Pliki do pobrania

Dziekanat-pliki

podanie_o_rozlozenie_na_raty
podanie_o_rozlozenie_na_raty.doc (26 Kb)
Oswiadczenie_o_rezygnacji_ze_studiow
Oswiadczenie_o_rezygnacji_ze_studiow.doc (29 Kb)
Wniosek_o_powtarzanie_przedmiotu
Wniosek_o_powtarzanie_przedmiotu.doc (30 Kb)
Wniosek_o_powtarzanie_semestru
Wniosek_o_powtarzanie_semestru.doc (30 Kb)
Wniosek_o_przedluzenie_sesji
Wniosek_o_przedluzenie_sesji.doc (31 Kb)
Wniosek_o_wpisanie_na_liste_studentow
Wniosek_o_wpisanie_na_liste_studentow.doc (30 Kb)
Wniosek_o_wznowienie_studiow
Wniosek_o_wznowienie_studiow.doc (31 Kb)
Wniosek o zmiane trybu studiow
Wniosek_o_zmiane_trybu_studiow.doc (30 Kb)
Wzor_pisma_do_Dyrektora_Instytutu
Wzor_pisma_do_Dyrektora_Instytutu.doc (30 Kb)
  Wzor_pisma_do_Rektora
Wpis_warunkowy
Wpis_warunkowy.doc (30 Kb)
Wniosek_o_urlop
Wniosek_o_urlop.doc (32 Kb)
Wniosek_o_indywidualna_organizacje_studiow
Wniosek_o_indywidualna_organizacje_studiow.doc (30 Kb)
Wniosek_o_egzamin_komisyjny
Wniosek_o_egzamin_komisyjny.doc (30 Kb)
 Wniosek o uchylenie decyzji o skreśleniu
 Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.doc
Co_i_jak_zalatwic_w_dziekanacie
Co_i_jak_zalatwic_w_dziekanacie.pdf (543 Kb)
karta obiegowa – informacja dla dyplomowanych
Wzór – zeszyt dot. indywidualnej organizacji studiów
Oświadczenie Wi-Fi
Regulamin Wi-Fi