Rekrutacja

REKRUTACJA 2016/2017

Rekrutacja – dokumenty do pobrania

   Zasady przyjęć kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017
Podanie o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017 – licencjat

Podanie o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017  – magister

Prosimy o wypełnianie podań niebieskim długopisem.

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej:
Uwaga – w roku akademickim 2016/2017 opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł dla WSZYSTKICH KIERUNKÓW. Prosimy o wpisywanie danych osobowych z podaniem kierunku studiów:

Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

 

 TERMINARZ REKRUTACYJNY 2016/2017

I NABÓR

  • Składanie dokumentów do 21 lipca 2016 r.,
  • Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 28 lipca 2016 r.
  • Pisemne potwierdzenie podjęcia studiów przez osoby zakwalifikowane –
    do 5 sierpnia 2016 r.

II NABÓR

  • Składanie dokumentów do 22 września 2016 r.
  • Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 29 września 2016 r.

Komplet dokumentów można składać w Punkcie Rekrutacyjnym lub Dziekanacie. Po godzinie 15:00 dokumenty prosimy zostawiać na portierni. 

 

NIEMOŻNOŚĆ STUDIOWANIA DWA RAZY NA TYM SAMYM KIERUNKU

Nie można w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Niemożność podjęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie po raz drugi studiów na tym samym kierunku i poziomie wynika z niemożności wystawienia dwa razy dyplomu ukończenia studiów na tym samym kierunku i poziomie kształcenia. Oczywiście nie ma przeciwwskazań by Absolwenci z danego kierunku kontynuowali kształcenie na kolejnym poziomie na tym samym kierunku studiów. Przykład : Kandydat rekrutuje się na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika, a jest już absolwentem studiów pierwszego stopnia na tym kierunku w PWSZ w Głogowie – może podjąć te studia, gdyż w obydwu przypadkach poziom kształcenia się różni.

Uchwała nr 151/XXVII/16 – w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 85/XVIII/15 z dnia 22 maja 2015 r. zmienionego uchwałą Senatu nr 136/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017

 

Uchwała Nr 52/X/14 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne.
Uchwała Nr 129/XXIV/16 w sprawie w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

 

OPŁATY ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

  Ogólne informacje o studiach dla cudzoziemców