Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021 

Sprawdź ofertę – KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Zasady przyjęć kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA W KILKU KROKACH

KROK 1. Załóż konto kandydata na portalu OMNIS.

Pamiętaj! Przed przystąpieniem do rejestracji kandydat musi posiadać własny adres e-mail, na który zostanie
wysłana wiadomość potwierdzająca a także hasło do portalu.

KROK 2. Wypełnij formularze danych.

– dane osobowe,
– adres,
– informacje dotyczące szkoły średniej (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia       licencjackie),
– informacje dotyczące poprzednich studiów (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia   magisterskie),
– załącz zdjęcie spełniające odpowiednie wymogi, tj.

 • format: JPG (JPEG),
 • zdjęcie ma być aktualne
 • zdjęcie w kolorze, lewy półprofil, widoczne lewe ucho
 • DPI: 300
 • rozmiar pliku: maksymalnie 250 kb
 • zdjęcie twarzy (nie popiersie)
 • rozmiar: szerokość 300 pikseli, wysokość 375 pikseli.

KROK 3. Wybierz kierunek studiów.

KROK 4. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto bankowe uczelni. Zachowaj dowód wpłaty.

KROK 5. Wypełnij punkty/oceny zgodnie z dokumentami.

KROK 6. Wydrukuj podanie i złóż komplet dokumentów (w białej teczce, podpisanej imieniem i           nazwiskiem oraz kierunkiem studiów) w punkcie rekrutacyjnym.

Pamiętaj! Jeśli aplikujesz na studia STACJONARNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH – zaznacz taką informację na teczce, w której składasz dokumenty.

Masz pytania? Zadzwoń!

tel.  76 832 04 42 lub 76 832 04 34 

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej:
Uwaga – na rok akademickim 2020/2021 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł .
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna 2020 (nazwisko kandydata/numer kandydata/numer podania).

Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

 

 TERMINARZ REKRUTACYJNY 2020/2021

I NABÓR

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – 8 czerwca 2020 r. – 21 sierpnia 2020 r.
 • Dostarczanie dokumentów – 24 sierpnia 2020 r. – 28 sierpnia 2020 r. 
 • Ogłoszenie wyników – 31 sierpnia 2020 r. 

II NABÓR

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów – 24 sierpnia 2020 r. – 5 października 2020 r. 
 • Dostarczanie dokumentów – 6 października 2020 r. – 8 października 2020 r. 
 • Ogłoszenie wyników – 9 października 2020 r. 

Komplet dokumentów będzie można składać w Punkcie Rekrutacyjnym.

NIEMOŻNOŚĆ STUDIOWANIA DWA RAZY NA TYM SAMYM KIERUNKU

Nie można w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Niemożność podjęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie po raz drugi studiów na tym samym kierunku i poziomie wynika z niemożności wystawienia dwa razy dyplomu ukończenia studiów na tym samym kierunku i poziomie kształcenia. Oczywiście nie ma przeciwwskazań by Absolwenci z danego kierunku kontynuowali kształcenie na kolejnym poziomie na tym samym kierunku studiów. Przykład : Kandydat rekrutuje się na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika, a jest już absolwentem studiów pierwszego stopnia na tym kierunku w PWSZ w Głogowie – może podjąć te studia, gdyż w obydwu przypadkach poziom kształcenia się różni.

Uchwała nr 119/XXII/20 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 79/XVI/19 z dn. 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/21.

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 1 czerwca 2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2020/2021

  Ogólne informacje o studiach dla cudzoziemców